Sökning: "Anna Selling"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Anna Selling.

 1. 1. Konsten att sälja utan att ropa ”KOM OCH KÖP!” : Att genomföra content marketing på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Larsson; Linn Tallberg; [2019]
  Nyckelord :content marketing; digital content marketing; content marketing social media; content marketing strategy;

  Sammanfattning : Content marketing är ett fenomen som vuxit och blivit en trend, på grund av den stora tillgången av information som onlinemiljön bidragit med till företagen. Vad content marketing handlar om har visat sig bristfälligt bland forskare, då det saknas en tydlig akademisk avgränsning. LÄS MER

 2. 2. Milk as a Service : Exploring the Concepts of Servitization and Digitalization in the Business Model of an Incumbent Manufacturing Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matilda Furberg; Anna Naumburg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Digitalization; Business Model Innovation; Value Creation; Tjänstefiering; digitalisering; affärsmodellsinnovation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Due to digitalization as a technology shift, many incumbent manufacturing firms face challenges to maintain their position on the market. One solution to tackle this technology shift is by servitization, which has shown great opportunities for value creation in various industries. LÄS MER

 3. 3. Optimization of energy dispatch in concentrated solar power systems : Design of dispatch algorithm in concentrated solar power tower system with thermal energy storage for maximized operational revenue

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Anna Strand; [2019]
  Nyckelord :concentrated solar power; CSP; energy dispatch; optimization; thermal energy storage; renewable energy; mixed-integer linear programming; koncentrerad solkraft; CSP; energiavsändande; optimering; termisk energilagring; förnybar energi; linjär programmering;

  Sammanfattning : Concentrated solar power (CSP) is a fast-growing technology for electricity production. With mirrors (heliostats) irradiation of the sun is concentrated onto a receiver run through by a heat transfer fluid (HTF). The fluid by that reaches high temperatures and is used to drive a steam turbine for electricity production. LÄS MER

 4. 4. Bränslecellstruckar och dieseltruckar inom lagerverksamhet : En jämförande livscykelanalys och kostnadskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Tonner; Benjamin Nestorovic; [2018]
  Nyckelord :LCA; fuel cell MHE; hydrogen; cost analysis; LCA; bränslecellstruck; vätgas; kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : Den miljöpåverkan förbränning av fossila bränslen ger upphov till måste minskas och med fortsatt ökad e-handel blir behovet att lagerverksamheter, där de interna transporterna oftast utgörs av dieseltruckar, större. Konkurrenskraftiga alternativa bränslen behövs för att tillgodose det ökade behovet. LÄS MER

 5. 5. Bränslecellstruckar och dieseltruckar inom lagerverksamhet : En jämförande livscykelanalys och kostnadskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Tonner; Benjamin Nestorovic; [2018]
  Nyckelord :LCA; fuel cell MHE; hydrogen; cost analysis; LCA; bränslecellstruck; vätgas; kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : Den miljöpåverkan förbränning av fossila bränslen ger upphov till måste minskas och med fortsatt ökad e-handel blir behovet att lagerverksamheter, där de interna transporterna oftast utgörs av dieseltruckar, större. Konkurrenskraftiga alternativa bränslen behövs för att tillgodose det ökade behovet. LÄS MER