Sökning: "Anna Sjöqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Sjöqvist.

 1. 1. Mästare och tjänare : En studie om adelsdamers förhållande till sina tjänare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Axel Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Female nobility; servant; relationship; Rozmberk; Clifford; Von der Pfalz; Labzina;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore the relationship between female nobility and their servants during the early modern period. Questions that this thesis sets out to answer concerns who their servants were, their positions in the household and if the relationship between master and servant changed over time. LÄS MER

 2. 2. “Jag lär mig om jag tycker att det är kul…” : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Edström; Anna Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Lek; synligt lärande; osynligt lärande; fritidshem; fri lek; styrd lek;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar upplevelsen av vad den fria respektive styrda leken lär elever på fritidshemmet utifrån elevernas eget perspektiv. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den fria och styrda leken på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS); Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Hoffert; Therese Sjöqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Estetiska ämnen i grundsärskolan : En studie om undervisning och lärande i bild, drama och slöjd för elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Sjöqvist; [2015]
  Nyckelord :estetiska ämnen; estetiska lärprocesser; grundsärskola; bild; drama; slöjd; utvecklingsstörning; hörselskada dövhet; fallstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om förutsättningar för lärande inom det estetiska ämnesområdet i grundsärskolan för elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet. I studien undersöks vilka undervisningsstrategier som används av lärare i bild, drama och slöjd. LÄS MER

 5. 5. Estetikens vara eller icke vara i skolan – En textanalytisk undersökning av entreprenöriellt lärande, kreativitet och estetiska läroprocesser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Hammarstrand; Marika Sjöqvist; [2012]
  Nyckelord :Entreprenöriellt lärande; kreativitet; estetik; es;

  Sammanfattning : De nya styrdokumenten för den svenska gymnasieskolan har medfört att deestetiska ämnena nedprioriterats och borttagits som obligatorium. Istället har fokus förflyttats till ettentreprenöriellt lärande. LÄS MER