Sökning: "Annulment"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Annulment.

 1. 1. Processuella överenskommelser och avtalsviten – En analys av vilken rättsverkan ett avtalsvite kopplat till ett avstående från domstolsprövning kan tillerkännas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Olenius; [2020]
  Nyckelord :processrätt; processuella överenskommelser; avtalsviten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every individual shall be entitled the right to have disputes regarding his civil rights and obligations brought before a court. Therefore, a statutory exemption is required for agreements waiving the right of access to a court. The requirement is expressed through the procedural nullity principle, i.e. LÄS MER

 2. 2. Takvolymer i förhållande till ändringar i ramavtal - Med särskilt fokus på de frågor som uppkommit med anledning av EU-domstolens dom i målet Coopservice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Rist; [2020]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En betydande del av alla offentliga upphandlingar leder till upprättande av ramavtal. Ramavtal är avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas. EU-domstolen har i en dom från 2018 behandlat ett för upphandlingsområdet nytt fenomen. LÄS MER

 3. 3. Ogiltighetstalan av en EU-akt : En individs möjlighet att ogiltigförklara en EU-akt som påverkar denne personligen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabella Vasiliou; [2020]
  Nyckelord :Annulment action; invalidity of an EU act; right to an effective remedy; ogiltighetstalan; EU-akt; EKMR; Stadgan; icke-privilegierad; ogiltigförklara; direkt ogiltighetstalan; indirekt ogiltighetstalan rätten till ett effektivt rättsmedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Legitimacy and Limitation of the Ad Hoc Committee's Factual Review of ICSID Awards : An Analysis of the Annulment Grounds Under Articles 52 (1) (b) and (e) of the ICSID

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lorelei Castro; [2019]
  Nyckelord :ICSID; Annulment; Ad Hoc; Factual Review;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Misappropriation Sanctions : Discovering the Threshold for Freezing Assets of Ousted Kleptocrats with EU Restrictive Measures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Orre; [2019]
  Nyckelord :sanctions; misappropriation; tunisia; egypt; ukraine; common foreign and security policy; eu law; european union;

  Sammanfattning : The misappropriation sanctions refer to the European Union sanctions adopted against foreign kleptocrats to address the suspected theft of public funds. After the regimes had been successfully overthrown in the Arab Spring in Tunisia and Egypt in 2011 as well as the Maidan Revolution in Ukraine in 2014, the misappropriation sanctions were imposed, in all three cases, as the ousted leaders and their close associates were suspected of stealing vast amounts of public funds from their respective countries and hiding the misappropriated funds overseas. LÄS MER