Sökning: "Assisterat döende"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Assisterat döende.

 1. 1. Palliativa patienters skäl till önskan om dödshjälp-En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Agneta Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Assisterat döende; Dödshjälp; Eutanasi; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett sista hopp : Obotligt sjuka patienters uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Åsa Afzelius; Christina Lundahl; [2017]
  Nyckelord :Assisted suicide; cancer; euthanasia; palliative; patients; opinion; Assisterat självmord; cancer; eutanasi; palliativ; patienter; uppfattning;

  Sammanfattning : Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar många liv, men kan också leda till ett utdraget och plågsamt döende. I ett fåtal länder i världen är eutanasi och läkarassisterat självmord ett val för den som drabbats av en obotlig sjukdom som leder till döden. LÄS MER