Sökning: "Axel Helle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Helle.

 1. 1. Ergonomi och mental närvaro i samspel för en hållbar kropp : en fallstudie om kulturella verktyg och metoder för ett ergonomiskt musicerande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Music ergonomics; music education; music therapy; violin; mental presence; mental training; relaxation; Ki-communication.; Musikergonomi; musikpedagogik; musikterapi; fiol; mental närvaro; mental träning; avspänning; Ki-kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende främst stråkmusiker. Studien är metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer i kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial. LÄS MER

 2. 2. Kapital- och vinstandelslån : En studie av gällande rätt och användningsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Helle; [2012]
  Nyckelord :Kapitalandelslån; vinstandelslån; kapitalandelsbevis; vinstandelsbevis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER