Sökning: "Axel Melander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Axel Melander.

 1. 1. Vad är den kliniska farmaceutens roll inom vården?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Axel Catubig Melander; [2020]
  Nyckelord :Klinisk farmaci; enkät; hälsa och sjukvård; roll; kliniska farmaceuter; arbetssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kliniska farmacin i Sverige har utvecklats markant det senaste årtiondet, var de kliniska farmaceuternas antal mer än fördubblats. Samtidigt som den kliniska farmacin utvecklas mer och mer så finns det i nuläget begränsade utbildningsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Credit risk and stock return - An investigation of the credit risk premium

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Axel Melander Norinder; Magnus Svensson; [2018]
  Nyckelord :credit rating; credit risk; U.S. market; stock returns; risk premiuml; Business and Economics;

  Sammanfattning : Several researchers have investigated the relationship between credit risk and stock returns, but their findings are ambiguous. While some have found the anomalous relationship that investors pay a negative risk premium when investing in high credit risk stocks, others have presented opposing results. LÄS MER

 3. 3. De ansvarsfulla besluten – ESG-betygets påverkan på europeiska företags finansiella beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Casserlöv; Axel Melander Norinder; Jakob Nordeman; Alexandra Wiklund; [2017]
  Nyckelord :ESG-betyg; kapitalstruktur; utdelningspolitik; finansiella beslut; legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skolan är inte designad för alla elever – en studie om lärarrollens konsekvenser för skolsegregationen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Nilsson; Axel Vikengren; Andrea Melander; [2015]
  Nyckelord :lärarroll; skolkultur; segregation; habitus; bourd;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund: Trots att skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt framskrivet i skollagen visar forskningatt skolan misslyckas med att vara likvärdig och kompensatorisk. Skolan kan snarare ses som en del ibefästandet och reproduktionen av ekonomiska, sociala och kulturella klyftor. LÄS MER