Sökning: "Björn Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Björn Ekström.

 1. 1. Performativa tendenser i svenska och brittiska open access-nätverk : En aktör-nätverk-teoretisk studie av forskningsfinansiärers policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Björn Ekström; [2017]
  Nyckelord :Library and information science; Open access publishing; Scholarly communication; Policy analysis; Actor-network theory; Biblioteks- och informationsvetenskap; open access-publicering; forskningsinformation; forskningsråd; policy-analys;

  Sammanfattning : Emanating in a Swedish and British context, this study seeks to map and discuss contemporary performative tendencies within the countries’ respective open access movements. This is done through a Posthumanist and Material-Semiotic analysis of nine research funders policy documents for open access to scientific results. LÄS MER

 2. 2. Mediers framställning av "romer" : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Emma Björn; Rebecka Ekström; [2015]
  Nyckelord :EU-migranter; romer; tiggare; diskursanalys; offer; utanförskap;

  Sammanfattning : I Europa har det under de senaste åren vuxit fram ett nytt problem för länderna att hantera. Den fria rörligheten mellan de länder som omfattas av Schengen-avtalet underlättar för människor att förflytta sig och söka försörjning i annat land. LÄS MER

 3. 3. Nya toner inom styckena : Medietransformation i Kazuo Ishiguros Nocturnes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Ekström; [2015]
  Nyckelord :intermediality; media; representation; transformation; Kazuo; Ishiguro; Nocturnes; intermedialitet; media; representation; transformation; Kazuo; Ishiguro; Nocturnes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. MPS i molnet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Björn Johansson; Bahaa Alashi; Mikael Ekström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ROBYT – Design och konstruktion av ett mikroprocessorstyrt mekatroniskt system med taktigenkänning och fjärrstyrning

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Robert Malmquist; Björn Magnusson; Adam Ekström; Mattias Nilsson; Henrik Hamber; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redovisa resultatet av ett kandidatexamesarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Målet med projektet var att konstruera ett mekatroniskt system i form av en robot som kan interagera med en uppträdande musiker för att förstärka intycket av uppträdandet. LÄS MER