Sökning: "Camatec"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Camatec.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Stötta regalskeppet Vasa : Konstruktion av en inre stöttningsstruktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Staffan Haukland; Martin Holm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder ovisshet om hur väl Vasaskeppet kan klara att bära upp sin egentyngd i framtiden, men vad som är klart är att den befintliga stöttningen inte anses tillräcklig för att avlasta och motverka deformationer och försvagningar i skeppets trä. Vasamuseet, där skeppet står, är ett välbesökt turistmål, vilket innebär att en kollaps skulle medföra stora risker för personskador och i värsta fall förlust av liv. LÄS MER

 3. 3. Mounting of Inner Support Structure on the Swedish Warship Vasa : Product Development

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Camilla Granbom; [2020]
  Nyckelord :Product development; mounting;

  Sammanfattning : The master’s thesis is focused around the mounting of an inner support structure to the Swedish warship Vasa and was given by Camatec Industriteknik AB. The Swedish warship Vasa is one of the greatest national treasures of Sweden. The ship was built high and narrow, therefore a small gust of wind made her capsize during her maiden journey. LÄS MER

 4. 4. Led till Vasaskeppets nya stöttning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Annelie Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts på uppdrag av Camatec Industriteknik, som en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstads universitet.Vasaskeppet är ett regalskepp från 1627 som idag står uppställt på kölblock tillsammans med vissa sidostöd. LÄS MER

 5. 5. Hydrauliskt säkerhetsblock : Hur ett ventilblock konstrueras upp till PLe enligt ISO 13849

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Jonas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetsblock; PLe; ISO 13849; Ventilblock; MTTFd;

  Sammanfattning : This work has been done in collaboration with Camatec Industriteknik AB, who wanted to investigate how to manufacture hydraulic valve blocks, safety blocks, according to ISO 13849 and the PL scale. As this standard is being increasingly implemented in everything from industrial machines to mobile hydraulics, it is desired to conduct an early investigation on the possibilities of producing valve blocks in compliance with this standard. LÄS MER