Sökning: "Camilla Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Camilla Nyström.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 2. 2. När mycket står på spel - Paternalistisk spellagstiftning för skydd mot problemspelande och fördelningen av ansvar mellan Spelinspektionen, spelbolagen och individen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Nyström; [2020]
  Nyckelord :Spellagen; paternalism; problemspelande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Föräldrars beteende och normbrytande beteende hos ungdomar, vad förklarar vad?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Camilla Blomberg; Axel Nyström; [2019]
  Nyckelord :Adolescent delinquency; criminality; parenting behavior; Normbrytande beteende; kriminalitet; föräldrars beteende;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte normbrytande beteende samt dess relation till föräldrars beteende. Syftet var att undersöka de två synsätten på detta förhållande som framgår i studier på ämnet, den klassiska bilden där det är föräldrars beteende som format ungdomars beteenden, samt en bild som kontemporära studier presenterat där föräldrarna responderar på ett normbrytande beteende genom att ändra sitt eget beteende. LÄS MER

 4. 4. "Öppna dörren till en värld där berättelserna bor" : En studie av bibliotekariers förhållningssätt till barns läsning och sagostunder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sarah Nyström; Camilla Oskarsson; [2016]
  Nyckelord :sagostund; sagostundsledare; barnbibliotekarie; folkbibliotek; barns delaktighet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to illustrate the various approaches librarian's may have toward children's reading and toward storytime programmes, and also to discuss if and how these different approaches can influence their planning, execution and follow-up of the storytime programme. Eight qualitative interviews were conducted with nine librarian's who work with storytime programmes at public libraries. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om mellanchefers upplevda behov av stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Nyström; Malin Rosén; [2015]
  Nyckelord :Needs; support; experiences; perceptions and middle managers; Behov; stöd; upplevelser; uppfattningar och mellanchefer;

  Sammanfattning : Det är betydelsefullt för chefer att samverka med deras medarbetare och stödresurser för deras hållbarhet och funktion som chef. Stödet har en stor relevans för ett bra chefskap. Just målgruppen mellanchefer besitter en komplex position då de är under ett högt tryck av krav, både från de undre och de övre nivåerna. LÄS MER