Sökning: "Catarina Marbe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catarina Marbe.

  1. 1. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
    Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER