Sökning: "Cecilia Hallgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Hallgren.

 1. 1. The Impact of the Country Context in the Entrepreneurial Process

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Hallgren; Amanda Lövebrant; [2022-02-16]
  Nyckelord :entrepreneurship; international entrepreneurship; entrepreneurial process; entrepreneurial opportunities; country context; political economic cultural factors;

  Sammanfattning : The thesis aims to research how Swedish entrepreneurs can be influenced in their entrepreneurial process due to the country context in foreign markets. The country context involves essential country-specific factors that influence the process, and three factors are significantly meaningful; political, economic, and cultural. LÄS MER

 2. 2. The Effortless Fashionista: A Study of Lead Consumers Production of Subjectivities Through the Adaption of Fast Fashion on Instagram

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yulia Engqvist Johansson; Cecilia Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Social Media; Instagram; Fast Fashion; Influencers; Netnography; Subjectivity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The main purpose of this study is to investigate what ideals lead consumers produce through the adoption of subjective positions that they offer to consumers. Thus, the research aims to contribute to existing theoretical knowledge of the production of consumer subjectivities. LÄS MER

 3. 3. Patienters tankar och upplevelser kring följsamhet och delaktighet i sin läkemedelsbehandling : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Cecilia Hallgren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Några faktorer om är av stor vikt för en lyckad läkemedelsanvändning är patientens följsamhet och delaktighet i sin behandling. Kunskapen om patientens roll för en framgångsrik läkemedelsbehandling har länge varit ett relativt outforskat område. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsboenden - Processen kring att kombinera livsstil, service och boende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Helene Tigerström; Liv Åström; Elisa De Toro; [2008]
  Nyckelord :livsstil; service; boende; kreativitet; estetik; utvecklingsprocess; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel Livsstilsboenden - Processen kring att kombinera livsstil, service och boende Författare Elisa De Toro, Helene Tigerström & Liv Åström Handledare Cecilia Fredriksson &Örjan Hallgren Problem Det finns en stor mängd forskning inom områdena service, boende och livsstil. Dock ser vi att det saknas forskning kring hur dessa kan kombineras och hur processen kring detta ser ut. LÄS MER