Sökning: "Christoffer Mark"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Christoffer Mark.

 1. 1. Jämförelse mellan trådlösa sensorer med fjärravläsning och konventionell mätning med totalstation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Henrik Jenssen; Christoffer Olsson; [2021]
  Nyckelord :Sencieve; Totalstation; Prisma; Mätteknik; Bergschakt; sensorer;

  Sammanfattning : Att ständigt utveckla, utvärdera och implementera ny teknik är en viktig delinom alla branscher och samtliga produkter skall bidra till ett effektivarearbetsflöde. Då mätteknik kan anses vara en av grundpelarna inom både bygg-, mark- och anläggningsbranschen är det således avgörande att även dennabransch utvecklas för att effektivisera processerna. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassa marksanering : Förbättringsförslag för ökad tillämpning av biologiska marksaneringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Christoffer Borefur; Emma Berggren; [2020]
  Nyckelord :Contaminated land; contaminated soil; decision makers; life cycle assessment; site remediation; stakeholders; sustainable remediation; Beslutsfattare; efterbehandling; förorenad mark; förorenade områden; hållbar sanering; intressenter; livscykelanalys; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Purpose: In Sweden, there are area that are polluted and in need of remediation. However, soil remediation processes have a negative secondary impact on the climate. There are various soil remediation methods to apply, of which dig and dump are the most frequently used. The method involves although high emissions of carbon dioxide. LÄS MER

 3. 3. Hydrologisk och hydrokemisk studie om Trehörningen : En igenväxande sjö i östra Uppland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Christoffer Grunewald; André Hofstedt; John Winlund; [2020]
  Nyckelord :Hydrochemistry; limnology; overgrowth; mapping; phosphorus; nitrogen; Hydrokemi; limnologi; igenväxning; kartering; fosfor; kväve;

  Sammanfattning : Lake overgrowth occurs in many areas in Sweden, and it is often explained by elevated amounts of nutrients. The overgrowth results in a changed local environment for both communities and ecosystems. In this project the lake Trehörningen, near Spersboda in Norrtälje municipality, has been examined regarding an ongoing overgrowth process. LÄS MER

 4. 4. A Space in a hill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christoffer Grimshorn; [2018]
  Nyckelord :Natur; Bejakande; Rum i natur; Österlen; Kåseberga; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The focal point of this project is the interaction between the human individual and nature. It all started with a wish to study the role of architecture outside of urban contexts and bigger systems of urban strategy, segregation and densification. LÄS MER

 5. 5. Acoustic Ray tracing in urban environments

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Christoffer Källén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is the report of the development of a program written in MATLAB to study the propagation of sound waves using Smit’s ray tracing algorithm. The final program is able to use the data from vectorized maps to build a three-dimensional landscape and calculate the reflections at each interception point when a ray emitted from the source hits the surface of an obstacle. LÄS MER