Sökning: "Collective Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden Collective Learning.

 1. 1. “Då sitter vi där i våra rutor på Teams” : En komparativ fallstudie om kollektivt lärande inom team som arbetar helt eller delvis på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maja Plars; Linnea Malmström; [2024]
  Nyckelord :Collective learning; distance work; virtual teams; community of practice; learning; Kollektivt lärande; distansarbete; virtuella team; praktikgemenskaper; lärande;

  Sammanfattning : Då det finns ett intresse för den kollektiva lärprocessen inom många organisationer är syftet med studien att undersöka hur processen sker och hur den påverkas inom team som arbetar helt eller delvis på distans. För att förstå vad som påverkar lärprocessen och hur den kan främjas har studien undersökt vilka förutsättningar för kollektivt lärande som finns i teamen, främst utifrån en teori om att praktikgemenskaper underlättar teamets lärande. LÄS MER

 2. 2. Anställdas erfarenheter av utbildningsinsatser inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hjalmar Rundblom; Rebecca Lomanto; [2024]
  Nyckelord :Utbildningsinsats; kompetensutveckling; utbildning; lärande; anställda; erfarenhet and offentlig sektor; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study intends to map out the experiences of municipal employees regarding continuous workplace education. The goal of this study is to paint a better picture of employees' workplace education in the hopes of showing their benefits as well as giving employers clear points of improvement for further implementation. LÄS MER

 3. 3. Skapa rörelse : En studie i underhållningsdesign och dekor som rör på sig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Gunséus; [2024]
  Nyckelord :Entertainment design; Moving props; Product Engineering Design; Animatronics; Design principles; Underhållningsdesign; Rörlig dekor; Teknisk Design; Animatronics; Designprinciper;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes på ett företag som tillverkar dekor till nöjesindustrin ex. nöjesparker och eventbyråer. I dagsläget tillverkar företaget stillastående dekor, men har en vision att i framtiden bygga in olika sorters rörelser. LÄS MER

 4. 4. Garden-based learning in teacher education in Germany - A mixed-method study of teacher students´ and teacher educators´ views on garden-based education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lena Rothe; [2023-01-09]
  Nyckelord :garden-based learning; teacher education; food system education; case study; learning garden;

  Sammanfattning : Aim: This study focuses on achieving an in-depth understanding of teacher educators' and teacher students' perspectives on garden-based learning in the teacher education program in several universities in Germany. Theory: The theoretical framework is based on three theories. LÄS MER

 5. 5. Genusordning och jämställdhet i fyra religionsläromedel : En hermeneutisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Emilia Ståhl; Filip Sterving; [2023]
  Nyckelord :Jämställdhet; läromedelsanalys; religionsläromedel; genusordning;

  Sammanfattning : In today’s society there is a teaching dominated by teaching aids. Selander & Skjelbred (2004) describes the concept of teaching aids and define it as a resource for teaching and learning. The author highlights how teaching aids are referred to as collective names for textbooks, exercise books, reading books and dictionaries. LÄS MER