Sökning: "Construction waste"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade orden Construction waste.

 1. 1. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 2. 2. Sustainability of Construction and Demolition Waste : A Closed-loop Supply Chain for Flat Glass

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Thor Lobekk Dahl; Yichang Lu; Sidney Carina Thill; [2021]
  Nyckelord :Closed-loop Supply Chain; Circular Economy; Flat Glass; Construction and Demolition Waste; Secondary Material; Costs;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis’ purpose is to identify a CLSC model of flat glass, including actors,waste sources, and what can be done with recycled flat glass. In addition, this researchaims to propose a cost structure of a flat glass CLSC. LÄS MER

 3. 3. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av stomelement i byggnadskonstruktioner : En vägledande studie för återbruk av stomelement

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mand Jamil; Kahka Rostia; [2021]
  Nyckelord :Recycling; structural elements; concrete; steel; wood; circular construction; circular economy; Återbruk; stomelement; betong; stål; trä; cirkulärt byggande; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Bygg- och rivningssektorn står för ca 30% av Sveriges avfall enligt svenska miljöinstitutet IVL.Bevarande av energi som går åt vid tillverkning av material är gynnsamt för miljön, vilket ärsyftet med återbruk. När stomelement i dagsläget demonteras förlorar de CE-märkningen ochbetraktas därefter som avfall. LÄS MER

 5. 5. Risk Assessment for Projects of Energy Recovery from Solid Waste : Proposal of a Base Model for Risk Management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Erik Javier Guerron Avila; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Risk management has been applied within projects in different industries and companies in the past years. However, the knowledge that was generated by literature is about industries such as construction or IT. LÄS MER