Sökning: "DESIGN"

Visar resultat 1 - 5 av 43006 uppsatser innehållade ordet DESIGN.

 1. 1. “DEN SOM ALDRIG DANSAR FEL, ÄR DEN SOM ALDRIG DANSAR” En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelser av gammaldans utifrån ett hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Andersson; Elin Boström; [2024-03-27]
  Nyckelord :Traditionell dans; äldre personer; hälsa; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras är en naturlig process som kan leda till förändringar i meningsfulla aktiviteter, vilket kan påverka äldre personers hälsa och delaktighet. Arbetsterapeuter möter äldre personer i sin vardag för att delvis upprätthålla hälsan genom aktivitetsbaserade insatser, samt främja självständighet och deltagande i aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 3. 3. IMAGINE THAT – DATORREKLAM SOM UTTRYCK FÖR SAMTIDA SAMHÄLLSIDEAL. En multimodal kritisk diskursanalys av 1980-talets reklambilder för persondatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Esther Malmqvist; [2024-03-06]
  Nyckelord :Persondator; Marknadsföring; Medieteknologier; Sociotechnical Imaginaries; Multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Until the 1970s, computers were primarily being used by universities, bigger companies or nationstates. With the invention of the microchip the average size of computers was reduced and they became more affordable, resulting in the creation of the microcomputer and eventually personal computers. LÄS MER

 4. 4. Svensk Satir i Flux: En Tidsresa från Papper till Pixel. En semiotisk analys om hur satiren i Sverige har ändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Tervonen; Hanna Steringer; [2024-03-06]
  Nyckelord :Satir; satirteckningar; digitalt; medier; tidningar; politik;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine the satire climate in Sweden. In the 1970’s, satire art was frequently published in Swedish newspapers in contrast to today where satire art is barely existent in newspapers. LÄS MER

 5. 5. SAKTA NER ELLER SKROLLA VIDARE? En studie av användarna på TikTok om sin upplevelse av korta medieformat och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alana Cornéer; [2024-03-04]
  Nyckelord :TikTok; koncentrationsförmåga; uppmärksamhet; korta medieformat;

  Sammanfattning : This study delves into the user experiences and perceptions of short media formats on TikTok and their impact on users' attention spans. Drawing from theoretical frameworks such as attention theory, media ecology, and uses and gratifications theory, the study conducted qualitative interviews with six participants to delve deeper into their experiences. LÄS MER