Sökning: "Dafni Sarakinis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dafni Sarakinis.

 1. 1. Skriv ihop Göteborg! : en gestaltning av en pop-up park på Avenyn i Göteborg som uppmuntrar till diskussion om en aktuell samhällsfråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Dafni Sarakinis; Emma Uvenberg; [2016]
  Nyckelord :pop-up park; tillfällig arkitektur; arkitektens roll; samhällsansvar; integration; offentlig miljö; Göteborg;

  Sammanfattning : Det finns idag en osäkerhet inom politik, ekonomi såväl som i fråga om klimatförändringar vilket har förändrat människors syn på världen och på sin egen roll i den. Arkitektens roll är viktig i mötet med dessa utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; Dafni Sarakinis; [2014]
  Nyckelord :digitala spel; medborgardialog; mina kvarter; Minecraft; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera Mina kvarter som metod för medborgardialog vid stadsutvecklingen utifrån ett planerarperspektiv i miljonprogramsområdena Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög i Stockholm, med hjälp av frågeställningen vilka kvaliteter och brister har Mina kvarter som metod för medborgardialog så som den använts i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög? Materialet samlades in genom litteraturstudie och intervjuer med tjänstemän som arbetade med stadsplanering. Kvaliteter och brister av Mina kvarter analyserades utifrån tre av SKLs elva riktlinjer för en framgångsrik dialog. LÄS MER