Sökning: "Delad"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade ordet Delad.

 1. 1. FRÅN ORD TILL HANDLING En aktionsforskningsstudie om Kollegial handledning som stöttande praktik i en förskola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elisabet Winsnes; [2020-01-07]
  Nyckelord :Aktionsforskning; förskola; kollegahandledning; kollegial handledning; reflektion; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien är att identifiera den kollegiala handledningensstöttande faktorer, vad det gäller pedagogernas omsättande av lärdomar i praktiken.Teori: Studien har sina teoretiska utgångspunkter i aktionsforskning, sociokulturellt perspektivoch teorin om praktikarkitekturer. LÄS MER

 2. 2. Delad vårdnad av företagsresurser : Hinder och drivkrafter till delningsekonomi mellan etablerade företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Lundkvist; Jessica Ögren; [2020]
  Nyckelord :delningsekonomi; hinder; drivkrafter; B2B; resurser; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är något som numera eftersträvas i de flesta processer i samhället. Ett tillvägagångssätt till hållbar utveckling som utforskats i allt större utsträckning är delningsekonomi, innebärande att dela sina underutnyttjade resurser. LÄS MER

 3. 3. Impacts of peer-to-peer rental accommodation in Stockholm, Barcelona and Rio de Janeiro : An exploratory analysis of Airbnb’s data

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Irene Suárez Pacios; [2020]
  Nyckelord :Airbnb; peer-to-peer economy; shared economy; exploratory analysis; text mining; Airbnb; peer-to-peer-ekonomi; delad ekonomi; undersökande analys; textutvinning;

  Sammanfattning : As a part of the growing movement called the “peer-to-peer” economy, Airbnb has changed the short-stay rental market and has become one of the world’s largest booking websites for finding an accommodation to stay. The platform has also affected the economy of tourism around the world, so, given the importance of the subject, in this thesis study, the impacts that the Airbnb rental accommodation model has on clients of Stockholm, Barcelona and Rio de Janeiro is studied. LÄS MER

 4. 4. How can machine learning help identify cheating behaviours in physical activity-based mobile applications?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elina Kock; Yamma Sarwari; [2020]
  Nyckelord :machine learning; human activity recognition; HAR; smartphone; mobile games; cheating;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker möjligheten att använda sig utav Human Activity Recognition (HAR) i ett mobilspel, Bamblup, som använder sig utav fysiska rörelser för att upptäcka om en spelare fuskar eller om denne verkligen utför den verkliga aktiviteten. Sensordata från en accelerometer och ett gyroskop i en iPhone 7 användes för att samla data från olika människor som utförde ett antal aktiviteter utav intresse. LÄS MER

 5. 5. Användarnas förhållningssätt till lagringen av personlig information av IPA : En kvalitativ studie av användare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Intelligent Personal Assistant; User; Storage of data; Intelligent Personlig Assistent; Användare; Lagring av data;

  Sammanfattning : Kommunikationen mellan dator och användare har blivit en vanlig del av användarnas vardag. Intelligenta personliga assistenter tillåter kommunikation mellan dator och användare, där uppgifter inte längre behöver utföras manuellt av användaren. LÄS MER