Sökning: "Drömmen om ett arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Drömmen om ett arbete.

 1. 1. Drömmen om den svenska drömmen? - En kvalitativ studie av hur unga killar från en förort i Göteborg ser på sin framtid och sina framtidsmöjligheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josra Khatouri; Fatma Ibrahim; [2020-01-21]
  Nyckelord :Ungdomar; framtid; möjligheter; förort; klass; utanförskap; stigma; habitus;

  Sammanfattning : Studien genomfördes på unga killar från förorten och bygger på deras berättelser om sina framtidsdrömmar och vilka möjligheter eller begränsningar samhället signalerar dem till att nå dit. Studien syftar till att få en ökad förståelse av ungdomarnas tankar om deras framtid och även synliggöra deras upplevelser av faktorer som begränsar dem att nå sina drömmar. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om den perfekta ledaren : en litteraturstudie med fokus på det transformativa ledarskapets påverkan på arbetstillfredställelse inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Fredrik Lindgren; Evelina Green; [2020]
  Nyckelord :transformational leadership; job satisfaction; The Full Range Model; Maslow’s hierarchy of needs; social work.; transformativt ledarskap; arbetstillfredsställelse; Maslows behovstrappa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar inom organisationer i socialt arbete. I process har ledarens uppdrag varit att öka medarbetarnas insikter och förståelse av verksamhetens visioner, och samtidigt uppmuntra till att uppnå personliga mål som är fördelaktiga i organisationens intressen. LÄS MER

 3. 3. Att skapa sin barndom i flyktingskap - En studie om hur emotioner hos ensamkommande barn i Jordanien påverkar konstruktionen av deras barndom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Irekvist; [2019-10-08]
  Nyckelord :barndom; vardagsliv; ensamkommande barn; emotioner känslor;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fylla en kunskapslucka kring hur emotioner hos ensamkommande barnpåverkar konstruktionen av dessa barns barndom. Studiens undersökningsgrupp bestod av nioensamkommande, nätverksplacerade barn i Amman, Jordanien. LÄS MER

 4. 4. Drömmen om att bli någon : En kvalitativ intervjustudie om doping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sabina Fontana; Marie Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Doping; narrativ intervju; vändpunkter; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka individers erfarenheter av att använda doping. Studien är kvalitativ och utgörs av narrativa intervjuer med två före detta dopinganvändare. Huvudresultaten visade att deltagarna började med dopingpreparat bland annat på grund av låg självkänsla och en vilja att ta revansch. LÄS MER

 5. 5. Mellan den amerikanska drömmen och verkligheten- en historiedidaktisk analys av Bruce Springsteens album Wrecking Ball

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Arvola; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats var att studera huruvida det är möjligt att fördjupa ett historiemedvetande genom Bruce Springsteens låtar We take care of our own, Easy Money och Jack of all trades från albumet Wrecking Ball. Jag valde att göra en kvalitativ analys och studera innehållet i låtarna. LÄS MER