Sökning: "EMMA™"

Visar resultat 1 - 5 av 9601 uppsatser innehållade ordet EMMA™.

 1. 1. ”Den utmaning som jag ser är att inte glömma bort de flerspråkiga barnen”. En kvalitativ forskningsstudie om förskollärares uppfattningar om flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Carlson; Felicia Kopp; Senita Béwe Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; uppfattningar; förhållningsätt; strategier; utmaningar; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : Avsikten med följande studie är att genom intervjuer ta reda på förskollärares uppfattningar om flerspråkighet i förskolans verksamhet. Syftet är att ta reda på om alla barn har samma förutsättningar att utveckla sitt modersmål då granskningar har visat att arbetet med flerspråkighet behöver förbättras. LÄS MER

 2. 2. Vårt större fädernesland – Paneuropa i Tidevarvet och svensk debatt 1924–1936

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Engström; [2024-02-14]
  Nyckelord :Europeism; Elin Wägner; Tidevarvet; Paneuropa; mellankrigstiden;

  Sammanfattning : This is a reception study on how the idea of Paneuropa, as launched by the austrian count Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi in 1923, was received by the political weekly magazine Tidevarvet, a product of – and an opinion forming organ for – the social liberal wing of the Swedish suffrage- and peace movements. The main purpose is to examine to what extent there was an existent Europeanism in the public debate in Sweden during the interwar period, and how that discourse was constructed through the conceptual pairings disruption/unity and parts/whole. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers organisatoriska förutsättningar för att arbeta hälso- främjande och förebyggande En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogers elevhälsoarbete i den lokala organisationen. -möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Lindkvist; Lisa Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :specialpedagog; hälsofrämjande och förebyggande; organisation; elevhälsa; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur sju specialpedagoger verksamma i skolans lägre åldrar beskriver deras organisatoriska förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Vi vill ta reda på vilka organisatoriska faktorer och arbetsuppgifter som hindrar eller möjliggör det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 5. 5. Mitt före detta underbara underliv - Kvinnors sexuella hälsa efter förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Fresker; Ida Jakobsson; Christina Luhr; [2024-02-02]
  Nyckelord :förlossningsbristning; kvinnor; post partum; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en grundläggande komponent för den upplevda hälsan. En förlossningsbristning drabbar majoriteten av alla kvinnor som föder barn och har visat sig kunna påverka såväl kvinnans fysiska som psykiska hälsa. LÄS MER