Sökning: "ERIK NYGREN"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ERIK NYGREN.

 1. 1. Gradual Typing for a More Pure JavaScript

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JAKOB ERLANDSSON; ERIK NYGREN; OSKAR VIGREN; ANTON WESTBERG; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dynamically typed languages have surged in popularity in recent years, owing totheir flexibility and ease of use. However, for projects of a certain size dynamictyping can cause problems of maintainability as refactoring becomes increasinglydifficult. LÄS MER

 2. 2. Makt, rikedomar och kontakter - en rumslig analys av svärd i norra Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Nygren Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sword; swords; northern Scandinavia; Iron Age; Vendel Period; Viking Age; archaeology; Svärd; norra Skandinavien; Norrland; järnålder; vendeltid; vikingatid; arkeologi;

  Sammanfattning : The inland of northern Scandinavia has received more attention in archaeological research in recent years than before. This has among other things resulted in a better understanding of the trading systems within Iron Age Scandinavia and highlighted the importance of raw materials produced in the boreal regions. LÄS MER

 3. 3. Fokuserad uppvärmning av hjärnan med hypertermi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Erik Bertolino; Rebecca Jonasson; Andrea Nygren; Helena Pixsjö; Anthon Ytterell; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Combining radiation or chemotherapy with hyperthermia has been shown to bean effective way to improve cancer treatments. This project has investigated whichtemparature is obtainable when using focused heating on cancer tumors. The tumorused in the project is a deep-seated medulloblastoma in a child model. LÄS MER

 4. 4. Vid gravfält och åkermark : En landskapsanalys av Upplands runstenar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Nygren Wåhlin; [2018]
  Nyckelord :Runstenar; Uppland; GIS; gravfält; odlingsförutsättningar;

  Sammanfattning : Runestones are stones with rune carvings on them and were in Uppland mainly raised during the eleventh and early twelfth century. Much of the earlier research done on runestones has focused on their inscriptions and not as much on their placement in the landscape. LÄS MER

 5. 5. Mellan grisjobb och ödmjukhet : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av mening och maskulinitet inom supporterkulturen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Hedlund; Erik Nygren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie om hur män i norra Sverige upplever mening och maskulinitet inom hockeysupporterkulturen. Det teoretiska ramverket utgörs av David Inglis resonemang för att definiera kultur; Connells och Messerschmidts teori om hegemonisk maskulinitet samt Erving Goffmans teoretiska begrepp intrycksstyrning, fasad och stigma. LÄS MER