Sökning: "EU competition law"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade orden EU competition law.

 1. 1. Luxury Goods in E-Commerce - The Judicial Relevance of the Luxury-Concept when Selective Distriution Networks Prohibit Online Distribution

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Ketto; [2020-04-14]
  Nyckelord :Selective distribution networks; online distribution; e-commerce; EU competition law; luxury goods; luxury-concept; Article 101 1 TFEU; VBER.;

  Sammanfattning : About: As the Internet has established itself as a major market platform for the distribution of goods, suppliers also have a keen economic interest of making their goods available online. In order to protect the value of luxury goods some suppliers set up selective distribution networks that restrict the online distribution of the goods. LÄS MER

 2. 2. Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Brännström; [2020]
  Nyckelord :patentförlikningar; konkurrensrätt; patenträtt; förbjudna konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 FEUF; Sherman Act 15 U.S.C. § 1; läkemedelssektorn; patent settlements; competition law; antitrust law; patent law; originator company; generic company; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet - ett krav inget alternativ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Noor Bahu; Pawel Boguslawski; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Inkludering; Funktionsvariation; Social hållbarhet; Användbarhet; Universell utformning; Accessebility; Inclusion; Disability; Social sustainability; Usability; Universal design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillgänglighetsanpassningar för ökad inkludering på torg i två svenska kommuner i södra Sverige. Jämförelser mellan torgen visar på möjligheter att förbättra tillgänglighetsanpassningarna på torgytorna för att utöka tillgänglighet och inkludering i stadsmiljön. LÄS MER

 4. 4. EU Competition Policy and the Environment : The Role of Environmental considerations under Article 101 TFEU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathias Kyrklund; [2020]
  Nyckelord :Competition; environment; Article 101 TFEU; the integration principle; Konkurrens; miljö; artikel 101 FEUF; integrationsprincipeniljö; artikel 101 FEUF; integrationsprincipen;

  Sammanfattning : The role of private market actors and competition in combating environmental problems is a highly relevant topic for the coming decades. While environmental cooperation between market actors may promote environmental policy objectives, such cooperation may also raise concerns from a competition policy perspective. LÄS MER

 5. 5. Data Protection Considerations in EU Competition Law - A Natural Evolution or Disruptive Development?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Data; Personal data; Big data; Data Protection; Privacy; EU; Competition law; EU competition law; GDPR; Abuse of a dominant position; Article 102 TFEU; Bundeskartellamt; Facebook; WhatsApp; Digital era; Platforms; Networks; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It goes without saying that the world that we live in is becoming increasingly digitised. People communicate on Facebook, order products on Amazon, and use Google Search to find everything the Internet has to offer. A common denominator of these services is that they are all offered for free. LÄS MER