Sökning: "EU competition law"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden EU competition law.

 1. 1. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 2. 2. Enforcing Competition in the Pharmaceutical Sector : - A Multi-Perspective Analysis of Restrictions on Parallel Trade with Pharmaceutical Products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Fazel; [2019]
  Nyckelord :Parallel trade; parallel imports; pharmaceuticals; medicines; restrictions; pharmaceutical sector; EU law; competition law; EU competition law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pay-for-delay: A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine-Jane Selenhag; [2019]
  Nyckelord :pay-for-delay; EU competition law; pharmaceutical sector; patent settlement agreements; patent law; article 101 TFEU; originator company; generic company;

  Sammanfattning : During the last two decades many pharmaceutical originator companies have struggled with refilling its pipelines with novel pharmaceutical products. At the same time many of these companies have lost patent protection for its most profitable drugs and more are expected to do so in the very near future. LÄS MER

 4. 4. The Farm Sales Debate: Driving Forces and Implications for the Swedish Alcohol Monopoly

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sophia Lindgren; Hana Fallenius-Hlaing; [2019]
  Nyckelord :Farm Sales; Systembolaget; Framing Theory; Values; Alcohol Industry;

  Sammanfattning : This thesis examines the structure of the Swedish alcohol industry by exploring the driving forces of the current farm sales debate and the implication it could induce the monopoly retailer, Systembolaget. The nature of monopolies defies the EU law of competition, however, Sweden has been granted an exception on which the existence of Systembolaget rests. LÄS MER

 5. 5. Quantifying Competition Damages - EU Competition Law and the Right to Full Compensation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Sahlborg Arroyo; [2019]
  Nyckelord :Competition Law; EU Law; Law Regarding Damages; Law and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen utgör ett överstatligt samarbete mellan medlemsstaterna och dess viktigaste mål är en konkurrenskraftig inre marknad. Konkurrensrätten utgör ett vitalt verktyg för EU:s upprätthållande av konkurrensen på marknaden och genomdrivs huvudsakligen av Kommissionen. LÄS MER