Sökning: "Elin Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Elin Gunnarsson.

 1. 1. Lokala koldioxidbudgetar som verktyg i klimatomställningen- en idés resa i lokal och regional klimatpolitik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Gunnarsson; [2022-01-31]
  Nyckelord :Lokala koldioxidbudgetar; Översättningsteori; Klimatomställning; Lokal klimatpolitik; Regional klimatpolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka lokala koldioxidbudgetars användning och roll i lokal och regional klimatpolitik. Genom att begreppsliggöra idéns resa i de analyserade organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker kan också verktygets betydelse i den lokala kontexten blottläggas. LÄS MER

 2. 2. Från ett tomt ark till en god demokratisk medborgare : En forskningsöversikt om hur samhällskunskapsläraren arbetar med demokratiuppdraget för att fostra elever till goda demokratiska medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Gunnarsson; Olivia Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Citizenship Education; civics; fundamental values; fostering and deliberative dialogue.; Demokratiuppdraget; samhällskunskap; värdegrund; demokratifostran och deliberativa samtal.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What Really Matters in the Boardroom?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Stakeberg; Josefine Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Board of Directors; Board Effectiveness; Board Size; Gender Diversity; Multiple Directorships; Independence; Foreign Directors; Business and Economics;

  Sammanfattning : The composition and lack of diversity on corporate boards has for years been scrutinized. In light of multiple corporate scandals, what it takes to make a board effective has been a hot topic of debate. LÄS MER

 4. 4. Södramedlemmars inställning till ersättning för kolinlagring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Elin Gunnarsson; Malin Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Carbon sequestration; Forest owners; Forestry activities; Compensation; Kolinlagring; Skogsägare; Södra Skogsägarna; Alternativt skogsbruk; Ersättning;

  Sammanfattning : Skogens förmåga att ta upp koldioxid och lagra detta som kol innebär att den spelar en viktig roll i arbetet mot klimatförändringar. Hälften av Sveriges skog ägs av mer än 300,000 privata skogsägare. Skogsägare kan genom olika skogliga åtgärder förstärka skogens roll som kolsänka. LÄS MER

 5. 5. Bildskapande, genus och jämställdhet i förskolan : En studie om tre förskollärares syn kring genus och jämställdhet i barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elin Gunnarsson; Sophia Löfstrand; [2021]
  Nyckelord :Art subject; equality; free creation; gender; planning activities; preschool; Bildämnet; fritt skapande; förskola; genus; jämställdhet; planerade aktiviteter.;

  Sammanfattning : Utifrån vårt intresse inom bild så har vi uppmärksammat att det förekommer skillnader i pojkar och flickors bilder, hur dem målar och vad dem målar. Studiens syfte är att belysa hur några förskollärare arbetar kring jämställdhet i sina bildaktiviteter. LÄS MER