Sökning: "Emma Karlsson örebro"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Emma Karlsson örebro.

 1. 1. Kvinnlig könsstympningKonsekvenser och kulturkrocken med den västerländskavärlden

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Söderkvist; Josefin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En analys av vilka etiska budskap två skönlitterära läromedel förmedlar – Med fokus på de etiska budskapen rättskänsla, ansvarstagande, generositet och tolerans i Vittnet och Pojken och Tigern Tidsmaskinen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; barnlitteratur; skönlitterära läromedel; etik; etisk fostran; rättskänsla; ansvarstagande; generositet; tolerans; läroplaner;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Vittnet (2009) av Lena Hultgren och Pojken och Tigern Tidsmaskinen (1993) av Lars Westman. Båda böckerna är skönlitterära läromedel som riktar sig till elever på mellanstadiet. De skönlitterära läromedlen ska utveckla elevers läskompetens och skapa läslust. LÄS MER

 3. 3. Social segregations påverkan på elevers skolgång och resultat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Hanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Social segregation; Etnisk segregation; Bostadssegregation; Elever; Skolgång; Skolresultat.;

  Sammanfattning : I Sverige satsas det på integration genom att alla ska få möjligheter till samma utbildning och därigenom tillgång till arbetsmarknaden. Trots detta råder det i Sverige hög grad av segregation. LÄS MER

 4. 4. POLISPATRULLERING FÖRÖKAD TRYGGHET : BLIR PERSONER SOM HAR BLIVIT UTSATTA FÖR BROTT TRYGGARE AV POLISPATRULLERING?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Polisnärvaro; viktimisering; polispatrullering; trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker upplevd trygghet och brottsutsatthet i relation till polisiär närvaro, genom polispatrullering, bland män respektive kvinnor. Studien är baserad på sekundärdata från den svenska studien ”Tryggare kan ingen vara”. Totalt 41 (M=27,6 SD=10.26) av de 352 respondenterna hade blivit utsatt för brott. LÄS MER

 5. 5. Konkordans mellan paratyroideascintigrafi och operationsfynd vid paratyroideaadenom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emma Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER