Sökning: "Enjoyment"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet Enjoyment.

 1. 1. Shinrin-Yoku, varför skogsbadar man? : Personlighet, motiv och stressnivåns betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Aleksandra Lindström; Manuela Tono; [2020]
  Nyckelord :Shinrin-Yoku; forest-bathing; motivation; motives; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination theory; SDT; nature; Shinrin-Yoku; skogsbad; motivation; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination teori; SDT; natur;

  Sammanfattning : Den ökande stressen i samhället är en indikation på att nuvarande stresshanteringsmetoder antingen brister eller inte nyttjas. Människans komplexitet, innefattande olika personligheter, motiv och motivation bakom ett handlande kan vara en trolig orsak till detta; varför en metod passande för en individ inte nödvändigtvis lämpar sig för någon annan. LÄS MER

 2. 2. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Hasselberg; [2020]
  Nyckelord :växtlista; vintervärden; vinterståndare; vinterprofil; perenner; prydnadskvalitéer; ornamental plants; designplants; seedheads; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tar jag reda på hur mycket som det finns att tillgå kring ämnet vinterståndare och om de har någon fördel utöver ett upplevelsevärde under snöfattiga vintrar. Dessutom tar jag fram en lista på 30 perenner med vinterståndare som förekommer i både litteratur och under fältundersökningar gjorda vårvintern januari 2019. LÄS MER

 3. 3. Släpp humorn fri! : Pedagogers perspektiv på humor i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Eva Gyberg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :humour; joy; children; practitioners; learning; pre-school; humor; glädje; barn; lärande; pedagoger; förskolan;

  Sammanfattning : Release the humour! The educators´ perspective on humour in pre-school. The purpose of the study was to explore the educators understanding of how important joy and humour are to the children’s wellbeing and as an aid to learning. LÄS MER

 4. 4. Functional and hedonic loading indicators : How functional and hedonic loading indicators affect users’ perception of time and enjoyment

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jessica Chennell; Björnsdottir Birna Karen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Humanizing (Anti)corruption: The socio-legal values of a human rights-based approach to corruption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Bruna de Castro e Silva; [2019-09-03]
  Nyckelord :human rights-based approach; corruption; economic and social rights; justicia-bility; socio-legal values; social harm; inequality; legal empowerment; Human rights;

  Sammanfattning : This master’s thesis intends to contribute to the current academic and policy debate on the values of determining whether a particular human rights violation was caused by a corrupt behavior; and to defend a human rights-based approach to corruption, based on its added socio-legal values. With this purpose, it analyzes and compares the legal reasoning and socio-legal dynamics of three human rights court cases involving and not involving corruption. LÄS MER