Sökning: "Evelina Boström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Evelina Boström.

 1. 1. Sjukdomsfri, men inte frisk : Unga vuxnas upplevelse av livet efter att ha överlevt cancer som barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Vilma Boström; Evelina Edvinsson Engström; [2018]
  Nyckelord :canceröverlevare; unga vuxna; upplevelse; cancer som barn; friskförklarad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Cancer är en allvarlig sjukdom som ofta förknippas med äldre. Trots det drabbas också barn. Att drabbas av en allvarlig sjukdom som barn leder till att livet plötsligt förändras. Forskningen inom cancervård har lett fram till att allt fler överlever cancer som barn. LÄS MER

 2. 2. "Mer chef än ledare skulle jag säga" : En studie om ledarskap och motivation som är präglat av en trepartsrelation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Boström; Anna Sandström; [2014]
  Nyckelord :triangular employment relationship; motivation; leadership; management; temporary employee manager; temporary employees; temporary agency work; joint leadership; trepartsrelation; bemanningsföretag; konsult; konsultchef; motivation; ledarskap; chefskap; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa förståelse för hur konsultchefers ledarskap blir präglat a trepartsrelationen som uppstår när det är två parter som är ansvariga för en konsult. Vi ville skapa oss en inblick i hur konsultcheferna leder sina konsulter och hur de arbetar för att motivera dem. LÄS MER