Sökning: "Fanny Fransson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Fransson.

 1. 1. Vad är högerpopulism? : En jämförande idéanalys mellan Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fanny Fransson; [2015]
  Nyckelord :Högerpopulism; populism; Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; idéanalys;

  Sammanfattning : In this paper I propose a definition on what right-wing populism is, by comparing three right-wing populist parties; the Swedish Democrats in Sweden, the Danish Folks Party in Denmark and the Progress Party in Norway. This is also my question formulation. I have used the idea analysis to straighten out the concept of right-wing populism. LÄS MER

 2. 2. Svartsjuka och Emotionell intelligens : En korrelationsstudie mellan svartsjuka och emotionell intelligens beroende på relationsstatus, kön och ålder

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Elheim; Angelica Fransson; [2008]
  Nyckelord :Svartsjuka; emotionell intelligens; relationsstatus; kön; ålder;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyftet med denna studie var att med hjälp av frågeformulär mäta studenters (n=138), vid Växjö universitet, upplevelse av svartsjuka och emotionell intelligens beroende på relationsstatus, ålder och kön. Demirtaz och Dönmez (2006) studie visar att graden svartsjuka mellan olika relationsstatus är signifikant och en studie av Derksen, Kramer och Katzko (2002) har visat att emotionell intelligens ökar med åldern. LÄS MER