Sökning: "Flat organization"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Flat organization.

 1. 1. Maintaining Flat - A qualitative study of how institutional actors maintain a flat organizational structure

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Donjeta Bara; Admira Harbas; [2019-07-03]
  Nyckelord :Flat organization; Institutional Work; Maintaining institutions; Institutional actors; Employee; Manager;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 3. 3. Renewables-driven membrane distillation for drinking water purification: Main Ethiopian Rift Valley case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Andrea Gabaldon Moreno; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fluoride is present in all type of water sources, but levels beyond the current World Health Organization guideline of 1.5 mg/L can be very harmful for people’s health. Due to the volcanic nature of rocks in the Ethiopian Rift Valley, groundwater is contaminated with fluoride, and studies have even recorded levels up to 26 mg/L. LÄS MER

 4. 4. Förnybar energi-driven membrandestillering för rening av dricksvatten: Main Ethiopian Rift Valley fallstudie

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Andrea Gabaldon Moreno; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fluoride is present in all type of water sources, but levels beyond the current World Health Organization guideline of 1.5 mg/L can be very harmful for people’s health. Due to the volcanic nature of rocks in the Ethiopian Rift Valley, groundwater is contaminated with fluoride, and studies have even recorded levels up to 26 mg/L. LÄS MER

 5. 5. Platt eller hierarkisk? : en jämförande studie mellan olika förskoleorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Organization; Flat Organization; Hierarchical Organization; Communication; Decision Making; Affiliation; Trust; Organisation; platt organisation; hierarkisk organisation; kommunikation; beslutsfattande; tillhörighet; tillit;

  Sammanfattning : Förskolor organiseras på olika sätt som påverkar förskollärarens arbetsmiljö och relationen till organisationen. Det är därför intressant att jämföra hur förskollärares arbetsförutsättningar ser ut i en platt eller hierarkisk organisationsstruktur. LÄS MER