Sökning: "Flat organization"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Flat organization.

 1. 1. Förstelärarreformen : Normativa institutioner och strukturer kolliderar, utmanas och förändras

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Bergenheim; [2020]
  Nyckelord :First teacher reform; Sociological institutionalism; Normative institutions; Social structures;

  Sammanfattning : The First Teacher Reform, implemented in 2013, was part of a reform package to strengthen the profession of teachers, raise teacher salaries and thereby increase the attractiveness of the teaching profession in Sweden. A first teacher would lead school and subject development and then receive a salary increase. LÄS MER

 2. 2. Ett multinationellt företags organisationskultur i två länder : En komparativ studie om ett multinationellt företags kontor i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Idil Mohamud Gurey; Helin Sarihan; [2020]
  Nyckelord :Organizational culture; MNC; Leadership; National culture; Organisationskultur; Multinationell företag; Ledarskap; Nationell kultur;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett centralt tema för forskning inom organisationsteori där det är uppenbart att kulturella dimensionen påverkar alla aspekter av en organisation. Denna dimension präglar det sätt människor i ett företag tänker, värderar samt reagerar på ideér, åsikter och föreställningar som till sin natur är kulturella (Alvesson, 2015). LÄS MER

 3. 3. Maintaining Flat - A qualitative study of how institutional actors maintain a flat organizational structure

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Donjeta Bara; Admira Harbas; [2019-07-03]
  Nyckelord :Flat organization; Institutional Work; Maintaining institutions; Institutional actors; Employee; Manager;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 5. 5. Renewables-driven membrane distillation for drinking water purification: Main Ethiopian Rift Valley case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Andrea Gabaldon Moreno; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fluoride is present in all type of water sources, but levels beyond the current World Health Organization guideline of 1.5 mg/L can be very harmful for people’s health. Due to the volcanic nature of rocks in the Ethiopian Rift Valley, groundwater is contaminated with fluoride, and studies have even recorded levels up to 26 mg/L. LÄS MER