Sökning: "hearing educator"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hearing educator.

 1. 1. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 2. 2. Hur ger man rätt stöd? : En pedagogisk reflektion över särskilt stöd på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Odell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the leisure activities can be affected if the support fails for the students who need special support. And how teachers in leisure centers work with children in need of special support. The leisure center should be a complementary activity for school and preschool, an activity opens to all children. LÄS MER

 3. 3. Lärande och minnande på demensvisningar : en komparativ fallstudie av pedagogik inom demensvisningar på museer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Florence Rick; Natasha Ekström; [2017]
  Nyckelord :pedagogy; guided museum tours; museology; Master’s thesis; ALM; remembering; learning; dementia; ABM; museologi; demens; museipedagogik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis focuses on pedagogy and aspects of learning and remembering within guided museum tours for people with dementia. We explore in what way learning and remembering are focused on and triggered during those tours and with the help of which pedagogical means. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars perspektiv på val av skola för sitt barn med hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Bjervås; [2016]
  Nyckelord :hörselnedsättning; skolval; anpassning; förälder; inlärningssituation; socialt sammanhang;

  Sammanfattning : Bjervås, Maria (2016) Föräldrars perspektiv på val av skola till sitt barn med hörselnedsättning. Specialprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp.För de som arbetar med barn med hörselnedsättning kan studien bidra till att få en förståelse för föräldrarna och deras barn. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Andersson; Susanne Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :auditiv miljö; barn i behov av stöd; delaktighet; inlärning; ljudutjämningssystem; specialpedagogik;

  Sammanfattning : SammanfattningSandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. LÄS MER