Sökning: "Food choices"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Food choices.

 1. 1. Statliga ideal och vardagens praktik - En pilotstudie om studenters matkonsumtion

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Cedergren; Thomas Danell; [2018]
  Nyckelord :urban sustainable development; food consumption; social psychology; behavioral theory; qualitative methods;

  Sammanfattning : This essay is firstly a methodological pilot study. We have investigated if qualitative methods, in this case semi-structured interviews and focus group interviews, can be used to complement existing empirical findings about food consumption. LÄS MER

 2. 2. "Kanske för mycket vetebröd" : Attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Matilda Gustafsson; Florina Mikkelsen; [2018]
  Nyckelord :Elderly; snacks; protein; attitudes; habits; survey; questionnaire; quantitative method; Äldre; mellanmål; protein; attityder; vanor; enkätundersökning; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Mat och måltider har stor betydelse för att förebygga åldersrelaterad ohälsa. Äldre har ett ökat behov av protein och mellanmål är ett ypperligt tillfälle för att de ska få i sig mer protein. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER

 4. 4. Jag tillhör en muslimsk familj men jag är inte religiös : Några ungdomars förändrade syn på sin religion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Katja Acevska; [2018]
  Nyckelord :Hegemoniseringsteorin kulturellt identitetsskapande identitets- och uppförandemodellen muslimer mångkulturalitet;

  Sammanfattning : It is not surprising that the massive Syrian and Afghanistan immigration three years ago, has changed their view towards Islam rules in their new identity creating. But what has been changed? That was my first question in this essay and the answers I got was rules concerned alcohol, prayer, mosque visits and food rules. LÄS MER

 5. 5. Solo : in the company of food

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Sofia Almqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solo is an eating scene for a single person. The aim is to break today’s traditional way of eating alone at a restaurant through a series of instruments, arranged in a specific order, combined with a set menu. The eating experience is a melody, conducted by the instruments. LÄS MER