Sökning: "Food choices"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Food choices.

 1. 1. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Stina Mortensen; [2019]
  Nyckelord :Nepal; agrobiodiversity; conservation; attitudes;

  Sammanfattning : Nepal’s rich agrobiodiversity is rapidly decreasing, as local varieties of crops are replaced by imported hybrid or improved varieties. At the same time, in light of the increasingly apparent effects of climate change, the need for a broad genetic base in order to maintain the ability to adapt to new conditions is evident. LÄS MER

 2. 2. Statliga ideal och vardagens praktik - En pilotstudie om studenters matkonsumtion

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Cedergren; Thomas Danell; [2018]
  Nyckelord :urban sustainable development; food consumption; social psychology; behavioral theory; qualitative methods;

  Sammanfattning : This essay is firstly a methodological pilot study. We have investigated if qualitative methods, in this case semi-structured interviews and focus group interviews, can be used to complement existing empirical findings about food consumption. LÄS MER

 3. 3. Hälsa på burk : En multimodal kritisk diskursanalys av Lindahls kvargförpackningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Månsson; Maxine Wearing; [2018]
  Nyckelord :Food packaging; Hälsokommunikation; Multimodal kritisk diskursanalys; Kritisk;

  Sammanfattning : Using multimodal critical discourse analysis, we analyze the food packaging of Lindahl’s, a prominent Swedish quark brand. The purpose of the study analyzes the quark packages semiotic resources, materials and shapes to find out how they communicate ideas and values about health and healthy eating. LÄS MER

 4. 4. "Kanske för mycket vetebröd" : Attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Matilda Gustafsson; Florina Mikkelsen; [2018]
  Nyckelord :Elderly; snacks; protein; attitudes; habits; survey; questionnaire; quantitative method; Äldre; mellanmål; protein; attityder; vanor; enkätundersökning; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Mat och måltider har stor betydelse för att förebygga åldersrelaterad ohälsa. Äldre har ett ökat behov av protein och mellanmål är ett ypperligt tillfälle för att de ska få i sig mer protein. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER