Sökning: "Fuad From"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fuad From.

 1. 1. Implementing Full Inventory Control in a Production Facility: A Case Study at Scania CV Engine Assembly

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fuad Dipa; Erkan Ektiren; [2019]
  Nyckelord :inventory control; automation; industry 4.0; inventory management; supply chain management; lean; scania; saldokontroll; automation; industri 4.0; lagerhantering; lean; scania;

  Sammanfattning : The concept of inventory control has been around since the early 20th century and it’s constantly evolving. The importance of inventory management and supply chain management is clear, and companies are constantly trying to evolve their systems and ways of handling inventory control. LÄS MER

 2. 2. Porous Asphalt Clogging Performance Under Swedish Conditions

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Fuad Ahmed; [2015]
  Nyckelord :Air voids; clogging; noise; porous asphalt; X-ray; maintenance; Hålrum; igensättning; buller; bullerreducerande beläggning; tomografi; rengöring;

  Sammanfattning : Porous asphalt has gradually gained a lot of popularity in the past ten years for its ability to reduce traffic noise, especially noise generated between tire and road surface. The acoustical absorption properties are mainly due to the pore structure and the texture of the mixture. LÄS MER

 3. 3. The benefits and challenges of IT outsourcing from a business perspective

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Peter Ekholm; Christian Svensson; Fuad Ataulov; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Integration in Perspective: An ethnic-based analysis towards understanding the integration of immigrants in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Fuad Mohamed Sharif; [2013]
  Nyckelord :Immigrants; Integration; Somalis; Multiculturalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research has uncovered that immigrants from Somalia are one immigrant group that have struggled to integrate in Sweden. In light of this, I employ an ethnic-based approach with the intent to understand the difficulties that immigrants from Somalia encounter in Sweden by examining their own perceptions of integration. LÄS MER

 5. 5. Uppnotering av kinesiska bolag : En studie i kinesisk bolagsvärdering efter en upplistning från OTC-listan till Nasdaq OMX huvudlista

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Fuad Aman; Adam Mankowski; [2012]
  Nyckelord :Börsintroduktion; kinesiska bolag; bluff företag; OTC samt Nasdaq OMX;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kinesiska bolag på den amerikanska OTC-listan är idag ofta associerade med bluffar och dålig kommunikation gentemot aktieägarna. Detta gör att den amerikanska marknaden inte har ett förtroende för dessa bolag. Denna opålitlighet från marknadens sida har resulterat i att många av de kinesiska bolagen blivit felvärderade. LÄS MER