Sökning: "Ebba Åstrand Raij"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Åstrand Raij.

 1. 1. Rätten till ett frivilligt äktenskap : en intervjustudie om olika erfarenheter av Socialtjänstens arbete mot tvångsäktenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Åstrand Raij; [2018]
  Nyckelord :Tvångsäktenskap; hedersrelaterat våld och förtryck; mänskliga rättigheter; positiva skyldigheter; Socialtjänster; socialarbetare; Cultural Sciences; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tvångsäktenskap strider både mot den svenska lagen och mot internationella konventioner. Trots det uppges 70 000 svenska ungdomar vara oroliga för att inte själv få välja äktenskapspartner. LÄS MER

 2. 2. Utbildning - vägen bort från sexuellt våld? : en kvalitativ innehållsanalys om huruvida det finns ett samband mellan utbildningsnivån och undervisningsinnehållet för att motverka förekomsten av olika former av sexuellt våld i Etiopien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Åstrand Raij; [2017]
  Nyckelord :Human rigths; Mänskliga rättigheter; Etiopien; sexuella rättigheter; läs- och skrivkunnighet; Utbildning; sexuellt våld i nära relation; kvinnlig könsstympning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förekommer olika former av sexuellt våld. I den här uppsatsen granskas två former av sexuellt våld mot kvinnor; kvinnlig könsstympning och sexuellt våld i nära relation. Förekomsten av dessa två våldstyper kommer granskas i ljuset av utbildningsfrågan. LÄS MER