Sökning: "sexuella rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden sexuella rättigheter.

 1. 1. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
  Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 3. 3. EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ELLER ETT SKAMLIGT BESLUT? - EN PÅGÅENDE DISKUSSION : En kvalitativ studie om hur förändringen i åsikter lett Amnesty International till att besulta om en ny policy för sexarbetare.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kati Valentina Issa; [2020]
  Nyckelord :Prostitution; Sexarbetare; Sexköp; Människohandel för sexuella ändamål; Sexuella tjänster; Sexköpslag; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : In 2015, Amnesty International introduced a policy called “Sex Worker’s Rights are Human Rights” aimed at preventing discrimination and human rights violations for sex workers. The policy would work to prevent discrimination and human rights violations from occurring for sex workers. LÄS MER

 4. 4. Pornhubs Coronamarknadsföring - En studie om Pornhubs marknadsföring av kvinnor under covid-19-pandemin2020.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Meyer; [2020]
  Nyckelord :Pornografi; marknadsföring; Pornhub; covid-19 pandemin; Instagram; makt- och normaliseringsteori; Foucaults maktanalys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Stay at home if you can and we’ll keep you entertained (…)”. Nämnda citat kom-mer från Pornhub, den hemsida som har flest pornografiska videos i världen. Citatet publicerades i samband med covid-19-pandemin 2020 och är ett exempel på hur Pornhub utnyttjat en situation där människor är extra sårbara för att locka till sig kunder. LÄS MER

 5. 5. Onåbara rättigheter för människohandelsoffer? –Möjligheten för kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål att beviljas uppehållstillstånd enligt svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Miller; [2020]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; kvinnor; uppehållstillstånd; skyddsbehov; asyl; medverkan i brottsutredning; betänketid; migrationsrätt; brottsofferperspektiv; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER