Sökning: "GUSP"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet GUSP.

 1. 1. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER

 2. 2. Ömsesidighet som skapande av inflytande i EU? : En idéanalytisk fallstudie om småstaters inflytande över beslutsprocessen i GUSP 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Simone Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Small states; CFSP; Interdependence; Direct power; Indirect power;

  Sammanfattning : This thesis studies the impact of small states in the Common Foreign and Security Policy (CFSP) in EU. The organisation of EU contains an interdependent power relationship between all countries. The aim of this study is to examine how this interdependence affect the influence of small states. Two theoretical framework are used. LÄS MER

 3. 3. EU Counterterrorist Sanctions and Individual Rights : An Examination of the Potential Difference in Level of Protection within the AFSJ and CFSP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Nilsson; [2015]
  Nyckelord :EU Law;

  Sammanfattning : The AFSJ is an area of law developed through the purpose of creating and withholding internal security and justice. This area is of vast importance due to both the realization of an internal market and a Union without internal borders. LÄS MER

 4. 4. Normer i EU:s gemensamrna utrikes- och säkerhetspolitik- en teoriapplikation av Normative Power Europe avseende utrikes- och säkerhetspolitiska uttalanden före och efter Lissabonfördraget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erica Altby; [2014-01-29]
  Nyckelord :Normative Power Europe; Common Foreign and Security Policy; Ian Manners; the Lisbon Treaty; norrnative power; CFSP-statments; Normative Power Europe; gemensam utrikes- och säkerhetspolitik; Lissabonfördraget; GUSP- uttalanden; normativ makt;

  Sammanfattning : This bachelor thesis airns to examine change in Common Foreign and Security Policy towardsa Normative Power Europe irnplernented in the Treaty of Lis bon. The survey is conductedwith Ian Manners Norrnative Power Europe theory as the basis. LÄS MER

 5. 5. Kan Sverige ha inflytande? En studie om påverkansmöjligheter inom EU och GUSP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Peder Valind; [2013]
  Nyckelord :GUSP; EU; Sverige; inflytande; små stater; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden, amongst others, is usually considered a small state in a greater European context. Small state influence in the European Union (EU) is a research field filled with vast potential and possibilities. LÄS MER