Sökning: "EPC"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet EPC.

 1. 1. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 2. 2. A Part of the Air We Breathe? - Managers' Perspectives on CSR Initiatives Using the Example of the Icelandic Equal Pay Certification

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marta María Árnadóttir; Jenny Gunnarsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR Initiatives; Equal Pay Certification; Corporate Governance; Managers’ Perspectives; Gender Equality; Jafnlaunavottun; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this study we have explored managers’ perceptions of the importance of Corporate Social Responsibility (CSR), and the extent to which CSR can be evaluated and promoted through third-party certifications. To understand how such certifications affect companies and their corporate governance, we have explored the Icelandic Equal Pay Certification (EPC), an example of a CSR initiative. LÄS MER

 3. 3. Artificial intelligence outsmarting the human perception of what is patentable? - An EU examination of the patentability of artificial intelligence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennifer Rönnerhed; [2018]
  Nyckelord :EU law; artificial intelligence; intellectual property; patent; inventive step; technical character; board of appeal; European patent convention; inventor; problem and solution approach; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial intelligence challenges IPRs and patent is the legal field in focus for this thesis. The thesis examines if artificial intelligence can be the inventor of its own invention. Thereafter central questions to granting a patent by focusing on the second patent requirement in art. 56 EPC - the inventive step. LÄS MER

 4. 4. Energy Performance Contracting in Swedish scenario: a case study with Morastrand AB

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fabiana Frota de Albuquerque Landi; [2018]
  Nyckelord :Energy performance contracting; EPC; energy efficiency; energy efficiency business models; public housing renovation in Sweden; lifecycle cost analysis; energy service companies; Million homes Programme; EPC framework.;

  Sammanfattning : Renovation of the existing buildings in Sweden represents a great potential to achieve the energy efficiency and carbon emission targets set by the European Union and the Swedish government. The Energy Performance Contracting (EPC) is regarded as an efficient way to manage and to outsource the risks of energy efficiency (EE) measures. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av barriärer sombromsar EPC-marknadensutveckling : En empirisk studie i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jennifer Palén; [2018]
  Nyckelord :EPC; renovation; sustainable building; public owned properties; energy services; energy service companies; EPC; renovering; uthålligt byggande; offentlig ägda fastighetsbestånd; energitjänster; energitjänsteföretag;

  Sammanfattning : I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 procent av landets totala energianvändningoch utfaller således i en högre förbrukning än både transport- och industrisektorn. Entredjedel av denna energi förbrukas inom de 90 miljoner kvadratmeter ägda av offentligsektor. LÄS MER