Sökning: "EPC"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet EPC.

 1. 1. Performance Ratio as a Metric in Swedish PV Park Procurements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Nilsson; Nora Orrenius; [2023]
  Nyckelord :Solar parks; key performance indicator; performance ratio; yield; solar park procurement; stakeholder analysis.; Solcellspark; nyckeltal; performance ratio; yield; solparksupphandling; intressentanalys;

  Sammanfattning : When procuring a solar PV park in Sweden there are many stakeholders involved. As of today, the metric called performance ratio (PR) is often used to guarantee the park’s performance. Nonetheless, comprehending and evaluating PR can be challenging due to its inherent complexity. LÄS MER

 2. 2. Creation of a Co-Innovation framework for a Software as a Service-Provider and its Customers using a Case-study approach

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Gundula Sopper; [2023]
  Nyckelord :Co-Innovation; Software as a Service; Process model; IT-Development; Framework;

  Sammanfattning : Innovation is an integral part of every product development and therefore also important for ”Software as a Service” (SaaS) companies. However, as these companies do not develop for one customer in particular, it may be difficult to understand what features are to be developed in the future. Co-Innovation can be a solution. LÄS MER

 3. 3. Användarupplevelser av affärssystem: Inlärningsmetodens påverkan på de åsikter som slutanvändare bildar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Sara Emnegard; Malin Emtö; [2023]
  Nyckelord :Användarupplevelse; användarutbildning; affärssystem; användarmanual; EPC;

  Sammanfattning : Införskaffning av affärssystem är en komplex process där nära hälften av samtliga implementeringsprojekt misslyckas. Forskning har visat att en av huvudorsakerna till att postimplementationsfasen av ett affärssystemimplementeringsprojekt misslyckas beror på att systemet inte accepteras av slutanvändarna och den främsta orsaken till detta menar vissa är ett underutnyttjande av systemet till följd av otillräcklig användarutbildning. LÄS MER

 4. 4. 'Sins of the Past' - Protection of Fundamental Rights in Individual Sanctions in the Historical, Institutional, and Judicial CFSP Context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :André Blomquist; [2023]
  Nyckelord :EU law; legal history; law; CFSP; Common Foreign and Security Policy; Fundamental Rights; Human Rights; EPC; EU Foreign Policy; Sanctions; Individual Restrictive Measures; Individual Sanctions; CLaw-back rule; Carve-out rule; jurisdiction in CFSP; Competence of the Union CFSP; CFSP History; EU autonomous sanctions; Article 275 TFEU; Article 215 TFEU; European Political Cooperation; Opinion 2 13; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 24 February 2022, the European Union has faced a conventional war on its doorstep and an increase in geopolitical tension with the East. This has required the Council to act quickly and forcefully within its competence in the area of Common Foreign and Security Policy. LÄS MER

 5. 5. A Quantitative Study- The Capitalization of Energy Efficiency on Housing Prices

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Ahmed Jto; Sarah Johanna Lehmann; [2022]
  Nyckelord :Energy Efficiency; Energy Performance Certificate EPC ; Hedonic Model; Residential; Sweden; Energieffektivitet; Energideklarationen; Fastighetsvärde; Hedonisk modell; Bostadsrätter och hus; Sverige;

  Sammanfattning : Various studies in the EU have examined the effect of Energy Performance Certificates (EPCs) on the real estate market, examining market values, rental values, and yields. However, there is dissent on the effect of EPC. LÄS MER