Sökning: "Grammar"

Visar resultat 1 - 5 av 547 uppsatser innehållade ordet Grammar.

 1. 1. Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger. : En studie av läroböckers grammatikkapitel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Grammar; grammar teaching; textbooks; exercises; Grammatik; grammatikundervisning; läroböcker; övningar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. LÄS MER

 2. 2. Language Theoretic Properties of Graph Extension Languages : An Investigation of Graph Extension Grammars with Context Matching and Logic

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yannick Stade; [2022]
  Nyckelord :graph language; formal language; theoretical computer science;

  Sammanfattning : Graph extension grammars provide a way to define graph languages. They consist of a regular tree grammar and an algebra. The regular tree grammar generates trees, so-called derivation trees. Those are evaluated by the algebra into a set of graphs. LÄS MER

 3. 3. Har grammatiken fastnat i gamla hjulspår? : En läromedelsanalys med syfte att undersöka hur grammatik framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sandra Eriksson; Sara Åkerlund; [2022]
  Nyckelord :traditionellt perspektiv på grammatik; funktionellt perspektiv på grammatik; svenska 2; läromedel;

  Sammanfattning : This study aims to investigate different aspects of grammar in six textbooks designed for the Swedish course 2 in Upper secondary school. The study also intends to examine the textbooks representation of traditional and functional perspectives on grammar by using the method discourse analysis with both qualitative and quantitative aspects. LÄS MER

 4. 4. Alla elevers rätt att äga ett språk : En intervjustudie med lärare om AKK-metoder inom grundsärskola med inriktning ämnesområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Nyblom; [2022]
  Nyckelord :Alternative and Augmentative Communication AAC ; Intellectual Disability; Preverbal; Special education teachers; Horizontal and Vertical Relationship; Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK ; intellektuell funktionsnedsättning; preverbal; speciallärare; horisontella och vertikala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to find out teachers' perception of the phenomenon of alternative and complementary communication (AAC) and how AAC enables pupils to develop their communicative and linguistic abilities. The study has a qualitative approach and it is based on a phenomenographic research approach and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 5. 5. “They don’t even know this because they haven’t even heard about it” : A Qualitative Study Concerning Gaps in Grammatical Knowledge in Upper-Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christel Törnskog; [2022]
  Nyckelord :grammar teaching; grammar experiences; grammar problem areas; grammar syllabus; English as a Foreign Language;

  Sammanfattning : This study investigates what can cause significant gaps in grammatical knowledge in a class of English 5 and how such gaps can be healed or avoided. By triangulating results from two diagnostic tests, a focus group of pupils and a semi-structured interview with their teacher, data were analysed statistically and through a phenomenographic perspective. LÄS MER