Sökning: "autentiska texter"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden autentiska texter.

 1. 1. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
  Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Kritiska ord- en interventionsstudie i kritiskt textarbete med grammatik som resurs

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hedvig Dillner; [2023-09-27]
  Nyckelord :kritiskt textarbete; critical literacy; grammatik; didaktik;

  Sammanfattning : Flera forskare diskuterar risken med att skolans kunskapsuppdrag kan överskugga skolans demokratiuppdrag. Gymnasieskolan, enligt Lgy11, ska utveckla elevers kritiska förhållningssätt. Elever ska kunna granska och ta ställning till information som de möter i samhället. LÄS MER

 3. 3. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Mode har inget kön : Föreställningar om HBTQIA+ -personer i Zalandos reklam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Alice Eriksson; [2023]
  Nyckelord :CDA; Zalando; LGBTQIA ; hegemony; ideology; marketing; neoliberalism; pink washing; woke capitalism; Kritisk diskursanalys; Zalando; HBTQIA ; hegemoni; ideologi; nyliberalism; woke capitalism; pinkwashing;

  Sammanfattning : In this study I examine what conceptions of LGBTQIA+ people that are represented in Zalando’s advertising campaigns for unisex fashion. This study was conducted with critical discourse analysis with multi modal features on two of Zalando’s unisex themed campaigns from 2022. LÄS MER

 5. 5. Semantic Similarity Comparison of Political Statements by ChatGPT and Political Representatives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Lihammer; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; Deep learning; Artificial intelligence; Politics; Semantic similarity; ChatGPT; Djupinlärning; Artificiell intelligens; Politik; Semantisk likhet;

  Sammanfattning : ChatGPT is a recently released chatbot that through the use of deep learning can generate human-like statements on a variety of topics. Deep learning models have a potential to affect politics. They can for instance be used as a source for political information or be used to create and spread political messages. LÄS MER