Sökning: "Hållbara fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Hållbara fordon.

 1. 1. Elsparkcyklar : För ett integrerat transportnät

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Emilia Stålhammar; Markus Engberg; [2023]
  Nyckelord :Micromobility; Mobility Management; E-scooters; Shared Transport Systems; Travel Behavior; Sustainable Travel; Mikromobilitet; Mobility Management; Elsparkcykel; Delade transportsystem; Resebeteende; Hållbart resande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa elsparkcykelns roll i transportplaneringen och arbetet med hållbara transportsystem. Mobilitet och tillgänglighet är faktorer som ligger till grund för människors val av resor och värderas därför högt inom städers transportplanering. LÄS MER

 2. 2. Kostnads- och miljöbesparingar : genom omstrukturering av logistikflöde

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elsa Persson; Philip Motéus; [2023]
  Nyckelord :restructuring; logistic flow; costs; environmental impact; collaboration; omstrukturering; logistikflöde; kostnader; miljöpåverkan; samarbete;

  Sammanfattning : Domestic road transport is currently responsible for a third of Sweden's total greenhouse emissions. At the same time, freight transport is not being used efficiently. Full load carriers enable reduced environmental impact, reduced costs and the release of vehicles on the roads. LÄS MER

 3. 3. Biomimicry-driven Design for Sustainable Construction Equipment : Developing an autonomous sensor cleaning system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :André Jönsson; Oscar Claesson; [2023]
  Nyckelord :Biomimicry; Design Thinking; Autonomous vehicles; Sensor cleaning; Biomimikry; Design Thinking; Autonoma fordon; Sensorrengöring;

  Sammanfattning : The reliance on fossil fuels needs to be fizzled out from every part of modern society. Construction equipment is one industry in which the transition away from fossil fuels is underway in favor of electric vehicles. LÄS MER

 4. 4. Är det transporteffektiva samhället i antågande?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thomas Norman; [2023]
  Nyckelord :Transporteffektivt samhälle; Implementering; Hållbar mobilitet; Hållbar stadsutveckling; trafikstrategier; styrmedel;

  Sammanfattning : Samhället behöver begränsa klimatpåverkan till hållbara nivåer både globalt och nationellt. Transportsektorns klimatpåverkan är stor och vägtrafikens utsläpp dominerar, men kan minskas genom mer energieffektiva fordon, förnybar energi och ett transporteffektivt samhälle och framförallt genom en kombination av dessa. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidberäkningsverktyg som kan främja hållbara beteenden : Utveckling av ett användarvänligt verktyg för vägtransportens utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emmy Lindberg; [2023]
  Nyckelord :carbon dioxide calculation; road transport; carbon literacy; sustainable behaviours; koldioxidberäkning; vägtransport; koldioxidlitteracitet; hållbara beteenden;

  Sammanfattning : Att minska koldioxidutsläppen är en av vår tids stora utmaningar. Transportsektorn bidrar till ökade växthusgaser, en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp kommer från inrikes transporter och vägtransport ansvarar för majoriteten av utsläppen. LÄS MER