Sökning: "Högskolan Gävle 2017"

Visar resultat 16 - 20 av 830 uppsatser innehållade orden Högskolan Gävle 2017.

 1. 16. Världen ur nya ögon : Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Jansson; Jonas Persson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; sciencefiction; ekokritik; litteraturpedagogik; kritiskt tänkande; kreativitet; transaktionsteorin; Margaret Atwood; Lpf 94; Gy 2000; Gy 2011;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats. LÄS MER

 2. 17. Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? : - en kvantitativ undersökning av europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Danilo Jovanovic; Sven Nelson; [2019]
  Nyckelord :IAS 36; goodwill impairment; bond ratings.; IAS 36; goodwillnedskrivning; kreditbetyg.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? - en kvantitativ undersökning av europeiska företag   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Danilo Jovanovic och Sven Nelson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 - juni   Syfte: År 2005 blev tillämpningen av IASB:s kontroversiella och värdebaserade redovisningsstandard IFRS obligatorisk för europeiska noterade bolag, genom en förordning antagen av Europarlamentet. Med tiden har allvarlig kritik kommit att riktats mot utformningen av standarden, då den inbegriper en hög grad subjektivitet i samband med goodwillnedskrivningar. LÄS MER

 3. 18. Revisorns och klientens påverkan på revisionskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Eriksson; Ahmad Kullab; [2019]
  Nyckelord :Revisionskvalitet; revisor; manliga revisorer; kvinnliga revisorer; byråtillhörighet; Big N; fortsatt drift-anmärkningar; finansiella variabler; konkurs.;

  Sammanfattning : Ett företags intressenter behöver kunna lägga stor tillit i företagets finansiella rapporter. Därför är det betydelsefullt att det finns en neutral part som revisorer för att säkerställa riktigheten i dessa finansiella rapporter. LÄS MER

 4. 19. Livscykelns modererande effekt på sambandet mellan CSR och utdelning : En kvantitativ studie på europeiska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Lundström; Emma Sutinen; [2019]
  Nyckelord :CSR; ESG-Score; utdelning; livscykel; mognadsstadiet; tillväxtstadiet;

  Sammanfattning : Syfte: En grundläggande övertygelse är att socialt ansvar lönar sig för företaget såväl som för intressenter och samhället i allmänhet. Det finns bevis för att företag som lägger ned mer resurser på CSR-arbete ökar i värde, och får ett bättre anseende. LÄS MER

 5. 20. Kulturens modererande effekter på sambandet mellan CSR och CFP : En kvantitativ studie av 3230 börsnoterade företag från 46 olika länder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ferdous Foroughi; Shabab Hasan; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; corporate social performance; corporate financial performance; national culture; Hofstede’s cultural dimension theory.; Corporate social responsibility; corporate social performance; corporate financial performance; nationell kultur; Hofstedes kulturdimensionsteori;

  Sammanfattning : Titel: Kulturens modererande effekter på sambandet mellan CSR och CFP Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Ferdous Foroughi och Shabab Hasan Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 - juni Syfte: Företagens sociala ansvar (CSR) har utvecklats till ett viktigt ämne både för företag och dess intressenter. LÄS MER