Sökning: "Handdator"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Handdator.

 1. 1. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Per-Jacob Andersson; [2019]
  Nyckelord :traktplanering; rätt metod; förplanering;

  Sammanfattning : Basvägar och basstråk är centrala delar i drivningen av en avverkningstrakt. Ett väl planerat basstråk utgör en viktig förutsättning för att minska körskador och i de avverkningar där det är aktuellt, ge bra möjligheter att ta ut GROT. LÄS MER

 2. 2. A study of how tempo in music affects reading comprehension when consuming written news on a smartphone

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tania Christensen; Tobias Hansson; [2018]
  Nyckelord :background music; reading comprehension; smartphone; tempo; written news; bakgrundsmusik; läsförståelse; smarttelefon; tempo; nyheter;

  Sammanfattning : This study examines how tempo of background music affects reading comprehension when consuming written news on a smartphone. It has taken inspiration from a study conducted in 2002 which investigated how tempo in music affects reading comprehension when reading news on a pocket computer in a distracting environment. LÄS MER

 3. 3. Den praktiska användningen av realtidsuppdaterad fri station

  Kandidat-uppsats, KTH/Geodesi och geoinformatik; KTH/Geodesi och geoinformatik

  Författare :Klas Gustafsson; Oskar Berg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag kan det vara svårt att genomföra geodetiska mätningar med en fri station som sedan ska kunna refereras till ett känt geodetiskt referenssystem. Det pågår en ständig utveckling att ta fram nya metoder som kan lösa de problem som påverkar denna process. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av nya ät-träningsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Cajsa Andersson; Johanna Wallgren; [2014]
  Nyckelord :The Mandometer® Method; Mandometer®; eating disorders; eating behavior; simulation; application; usability;

  Sammanfattning : Mandometermetoden hjälper personer med ätstörningar genom att med träning lära dem ätapå ”rätt” sätt med en produkt som kallas Mandometer®. Detta sker genom att användarna viadisplayen på Mandometers® handdator får återkoppling på om de äter för fort eller förlångsamt under måltiden. LÄS MER

 5. 5. Webbaserad smartphone-applikation som alternativ till industrihanddator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Niklas Johansson; Johannes Sundqvist; [2013]
  Nyckelord :Industrihanddator; Smartphone; Webbutveckling; Handdator; Plattformsoberoende;

  Sammanfattning : Studien undersökte möjligheten att ersätta en befintlig industrihanddatorlösning med en webbaserad smartphone-applikation genom att ta fram och utvärdera en utvecklingsbas enligt krav och önskemål från en extern uppdragsgivare. Befintliga utvecklingsramverk till smartphones har undersökts med fokus på företagsnära webbaserade applikationer. LÄS MER