Sökning: "ISA regelverket"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ISA regelverket.

 1. 1. Vilken komplexitet upplever revisorn vid revidering av mindre komplicerade företag i Sverige? : ur ett International Standards of Auditing (ISA) perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Amanda Lomryd; Nora Kronvall; [2019]
  Nyckelord :Auditing; audit process; small companies; ISA; complexity; IAASB ISA; komplexitet; IAASB; less complex entities; Ekonomi; redovisning; revision; revisionsprocessen; mindre komplicerade företag; små företag;

  Sammanfattning : Previous research has focused on finding reasons to why smaller companies (SMEs) choose voluntary audit. The IAASB has in 2018 suggested a move away from the SME concept and has instead talked about audit of less complex entities. A problematization of using ISA for such entities is the bases for the new IAASB project. LÄS MER

 2. 2. Revisionsberättelsens betydelse : En studie om fortlevnadsvarning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Frida Söderberg; Malin Wäneskog; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer för ett företags fortsatta drift har företagets revisor en skyldighet att uttala sig om det i revisionsberättelsen. ISA 570 är ett internationellt regelverk inom revision som infördes i Sverige år 2004. En översättning gjordes av ISA 570 going concern som i Sverige fick heta fortsatt drift. LÄS MER

 3. 3. Förväntningsgapet - Revisorn och revisionspliktiga respektive inte revisionspliktiga småföretagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ajdin Hrustic; Isa Kjellberg; Murisa Miskic; Maria Stilling; [2016]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Klient; Revisor; Småföretagare; Nordiska Standarden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka förväntningsgapet mellan småföretagare och deras revisor, med grund i uppfattningen av revisorns roll, samt att se om det ser annorlunda ut för småföretagare som frivilligt använder revisor eller som enligt lag ska ha revisor. Metoden i denna uppsats består av en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod, Mixed Methods. LÄS MER

 4. 4. Väentlighetsbeloppet : Ett plus ett kan visst bli tre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Hagejärd; Annie Nyblom; Fanny Rosén; [2016]
  Nyckelord :Revision; väsentlighetsbelopp; auktoriserad revisor;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: ISA är det internationella regelverk som reglerar hur en revision ska utföras. En revisor ska planera sin arbetsprocess på ett strukturerat och noggrant vis och inför varje revision fastställa ett väsentlighetsbelopp som motsvarar det fel en extern intressent av ett företag kan acceptera. LÄS MER

 5. 5. Revision, en sak för revisorn? : En studie om hur revisorer använder sig av experter och bedömningen av deras arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Markus Brasch; Ellen Carlström; [2011]
  Nyckelord :revision; ISA 620; oberoende; risk; kompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion/Problembakgrund/Syfte: I januari 2011 byttes FAR’s revisionsstandarder (RS) ut mot de nya internationella standarderna, International Standards on Auditing (ISA). RS har tidigare varit baserade på ISA men med anpassade paragrafer för den svenska lagstiftningen. LÄS MER