Sökning: "destination development"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden destination development.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Are IKEA customers potential visitors of Sweden? : Case study of Belgian IKEA customers

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Gemma Vangeel; [2022]
  Nyckelord :product-country image; tourism destination image; travel intention; DMO; Sweden; IKEA;

  Sammanfattning : IKEA is a brand that is known around the world and because it features many markers in their products, operations, and marketing that showcase its country of origin, Sweden has gained worldwide recognition simultaneously. The tourism industry could benefit from this positive image that Sweden has gained through IKEA’s popularity, by marketing themselves among the brand’s consumers using that positive image. LÄS MER

 3. 3. Vilka roller och intentioner har era invånare? : En studie om platsambassadörskap online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Nilsson; Emelie Hansson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Place branding; ambassadorship; place brand ambassador; social media; resident; brand ambassador behavior; user-generated content.; Platsvarumärke; ambassadörskap; platsvarumärkesambassadör; sociala medier; invånare; brand ambassador behavior; user-generated content.;

  Sammanfattning : Forskning visar att platsmarknadsföring som strategi används alltmer frekvent. Städer och platser uppfattas inte längre som konstanta utan befinner sig i en ständig utvecklingsprocess och behöver hanteras därefter. LÄS MER

 4. 4. Destination identity and projected online image in rural Southern Africa : A case study of Nyanga, Zimbabwe

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Shamiso Mahohoma; [2022]
  Nyckelord :Projected destination image; destination identity; destination image formation; rural destinations;

  Sammanfattning : The value of tourism as a driver of economic and social development in Africa cannot be overstated. Tourism is regarded as a source of foreign currency, employment creation and more importantly, a means of achieving the sustainable development goals (SDGs). LÄS MER

 5. 5. Residents' Perception of Nature-Based Tourism for Rural Development

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Loshan Kannangara; [2022]
  Nyckelord :Nature based tourism; Residents’ perception; Residents’ expectations; Rural development;

  Sammanfattning : Rural areas face issues that leads to economic downturns. Nature based tourism is practiced to overcome these issues and improve economic development. The residents in the tourism destinations experience the outcomes of nature-based tourism and rural development. Their perception towards nature-based tourism depends on the outcomes they experience. LÄS MER