Sökning: "Culture and Marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden Culture and Marketing.

 1. 1. How Consumers Navigate Ethical Tensions in a Marketplace: Swedish Dairy Marketplace as Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Jedenberg; Frida Lennartsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :ethical consumption; brands as resources; ethical tensions; phenomenology; consumer culture; dairy consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. A global brand imagery context on consumers’ willingness to purchase and pay price premium: the EuroAsia telecommunication sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Oskarsson; Andreas Rosander; Pattapong Wirungruangkul; [2018-07-03]
  Nyckelord :Price premium; Purchase intention; Brand imageries; Brand equity; Telecommunication; Smartphones;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 4. 4. Differences in the Perception of Brand Personality

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Liam Karlsson; Emmanuel Ero; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The process connected to understanding perceived brand personality is discussed as well as how perceived brand personality may be affected by different cultures. Finally, the reader is introduced to the sportswear fashion industry, namely Adidas. The research questions are introduced. LÄS MER

 5. 5. "Zlatan tränar ju fortfarande frisparkar" : En kvalitativ studie om kompetensutvecklingens roll inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecca Gustavsson; Julia von Wendel; Jessica Widén; [2018]
  Nyckelord :Capacity building; Motivation; Loyalty; Company culture and Internal marketing.; Kompetensutveckling; Motivation; Lojalitet; Företagskultur och Intern marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kompetensutvecklingens roll inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen samt hur den påverkar de anställdas motivation och deras lojalitet till företaget.  Forskningsfrågor:  Hur använder ledningen inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen kompetensutveckling för att motivera sina anställda? Hur påverkar kompetensutveckling serviceanställdas lojalitet till företaget inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen?  Finns det några särskiljande karaktärsdrag för kompetensutveckling inom dagligvaruhandeln respektive möbelbranschen? Metod: Studiens empiriska data utgår från tio stycken intervjuer med anställda i olika positioner inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen samt experter inom kompetensutveckling. LÄS MER