Sökning: "Information System Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 601 uppsatser innehållade orden Information System Strategy.

 1. 1. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 2. 2. Assessing the Costs and Benefits of Proactively Adding Features in opensource system Bitcoin-Wallet: A Simulation study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ramzi Samir Masoud Abu Zahra; [2023-08-03]
  Nyckelord :Simulator; annotations; traceability;

  Sammanfattning : Objective: This paper builds on previous research and expands on the cost-benefit analysis of proactive feature annotation, with a focus on using Java to validate the findings from a real-world case study. Background: The significance of features within a system lies behind the need to locate them as they often necessitate identification for enhancement, and editing-related activities. LÄS MER

 3. 3. The Importance of a well-functioning management System and Communication in Achieving Organizational Success

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Victoria Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Communication; continuous improvements; management system; quality; leadership; organizational structure; organizational strategy; Kommunikation; ständiga förbättringar; ledningssystem; kvalitet; ledarskap; organisationsstruktur; organisationsstrategi;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate the various factors that impact the management system, organizational structure, communication, and growth and how the management system can improve organizational outcomes. To achieve this, a case study approach was used, with 134 employees from the organization invited to participate in the questionnaire to share their perceptions of the management system. LÄS MER

 4. 4. Utbytesstudenters digitala PIM-strategier : En kvalitativ studie bland data- och systemvetare vid Uppsala universitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Klara Mårtens Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Digital environment; Digital preservation; Personal Information Management PIM ; Personal archives; Information behavior; Information experience; Information retrieval; Datalagring; digital miljö; digitalt bevarande; digital organisering; informationsbeteende; Personal Information Management PIM ; personarkiv; informationsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master thesis is to examine how students at Uppsala university manage, organize, and preserve their study-related information in a digital environment. LÄS MER

 5. 5. Battery storage implementation in Sweden and sizing software development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Santiago Moreano Rojas; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the rampant growth of the penetration of renewables into the electrical grids across the world, more challenges appear in the way to assure the optimal operation of the energy system. More particularly, in the case of Sweden, the nuclear power decommissioning tendency and the 100% renewable energy target by 2040, set two strong additional motivations for the rise of issues regarding variability, uncertainty, stability, balancing and quality in the grid. LÄS MER