Sökning: "Instrumental skill"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Instrumental skill.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattningar om tillämpning av omvårdnadsforskning i klinisk verksamhet : en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erik Berzelius; Jimmy Loheim Hammarberg; [2017]
  Nyckelord :Research utilization; Nursing care; Evidence based nursing; Nurse; Forskningstillämpning; Omvårdnad; Evidensbaserad omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: The nurses’ responsibility is to give good and safe health care based on nursing science and proved practice, and also keeping up to date with the latest nursing science. The most common use of research utilization is instrumental, which is nursing science directly applied when caring for patients. LÄS MER

 2. 2. Lässtrategier och läsförståelse : En studie om hur tre lärare använder sig av olika lässtrategier för att främja elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mariella Uney; [2017]
  Nyckelord :reading strategies; reading comprehension; teaching strategies; teaching skills; lässtrategier; läsförståelse; undervisningsstrategier; undervisningskompetens;

  Sammanfattning : Reading is a vital skill both in and outside of school. We are constantly in a world of letters through different types of media, newspapers, smartphones, work etc. You can’t escape it, because we see it everyday in our lives. LÄS MER

 3. 3. Läsning i skolan : Om läskonst, läslust och läsnytta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Fasth; [2017]
  Nyckelord :Reading habits; Grade 7-8; The Swedish Curriculum; Literature; Boys and Girls;

  Sammanfattning : My essay has three foci. One is the presentation of a survey I gave to two groups of pupils, one grade 7 and the other grade 8 about their attitude to reading books in school, and their attitude to reading books in general. I was interested in how the result would correspond to what many investigations on this subject had concluded. LÄS MER

 4. 4. Learning hard or hardly learning? : exploring processes of experiential, transformative and social learning in an urban living lab

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gavin Mccrory; [2016]
  Nyckelord :transformative learning; social learning; experiential learning; sustainability science; urban living labs; urban experimentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cities will contain 70% of global populations by 2050, signalling the need to pursue solution-oriented approaches for sustainability challenges. Urban Living Labs are emerging as solution-based interventions, and share commonalities with efforts of sustainability science to broaden research for societal change alongside various actor sets. LÄS MER

 5. 5. Musikalitet som gränsöverskridande begrepp En kvalitativ intervjustudie kring hur fyra gymnasielärare på estetiska programmet definierar och konkretiserar musikalitetsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Adam Jonsson; [2015]
  Nyckelord :motivation; interest; musical environment; Musicality; Music Education; motivation Educational Sciencis; intresse; musikalisk miljö; Musikalitet; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utreda hur musiklärare på det estetiska programmet tror att musikalitet uppkommer i förhållande till arv och miljödiskussionen, hur de definierar och konkretiserar musikalitet i förhållande till sina elever samt undersöka hur Gy11–läroplanen för gymnasieskolan påverkar bedömningen av musikalitet. Utgångspunkten för denna studie är baserad på enskild och gruppledd musikundervisning inom instrumental, kör och ensembleundervisning på det svenska gymnasiets estetiska program med inriktningen musik. LÄS MER