Sökning: "Interdiscursivity"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Interdiscursivity.

 1. 1. "God" utbildning i förskolan : En kritisk diskursanalys av hur förskolans syften framträder i Läroplanen för förskolan 2018

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofia Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Early Childhood Education; Curriculum study; Critical discourse analysis; Fairclough; Purpose of education; Biesta; Förskola; läroplansstudie; kritisk diskursanalys; Fairclough; syfte med utbildning; Biesta;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate the conceptions of the purpose of preschool education that is discursively constructed in the new Läroplanen för förskolan (2018) (the Preschool Curriculum). The study also included examining which discursive battles that are visible in the material and further, which discourse is in a hegemonic position. LÄS MER

 2. 2. Socialt arbete i en modern era : Kritisk diskursanalys om mediers skildring av socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Bano Gharib; [2018]
  Nyckelord :social services; social workers; discourse; critical discourse analysis; social constructionism; socialtjänst; socialarbetare; diskurs; kritisk diskursanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to analyze how Swedish media portrays social work. The collected material underlying the analysis was published during the period 2007-01-01 to 2017-10-08 in Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. LÄS MER

 3. 3. Alla talar om klimatet men ingen gör något : En kritisk diskursanalys över två amerikanska dagstidningars framställning av klimatförändringarna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Astrid Berne; Emilia Stridsberg; [2018]
  Nyckelord :Klimatförändringarna; global uppvärmning; dagstidningar; kritisk diskursanalys; Fairclough.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera och analysera hur ett par amerikanska tidningar framställer den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Detta har gjorts genom att studera hur tidningarna skriver om orsaker och konsekvenser av klimatförändringarna samt vem eller vad som bör ta ansvar för detta. LÄS MER

 4. 4. EN MEME SÄGER MER ÄN TUSEN ORD : Memes som opinionsverktyg i onlinefeminismens händer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lina Lundberg; Fanny Lövbom; [2018]
  Nyckelord :memes; feminism; online feminism; radical feminism; participatory culture; remix culture; social constructivism; critical discourse analysis; the political sphere; memes; feminism; onlinefeminism; radikalfeminism; deltagarkultur; remixkultur; socialkonstruktivism; socialkonstruktionism; kritisk diskursanalys; den politiska sfären;

  Sammanfattning : Drawing upon the opportunity that the Internet and social media provides anyone with internet access to create, consume, publish and produce digital content, this study aims to examine one of the new means of communication. In today’s digital society creating content and communicating across boarders is easier than ever, but actually getting the point across is not – with an evergrowing number of posts, users and sites there is a struggle close the gap between posting a message and actually having it noticed. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till blocket.se/bostad... om du är rökfri, djurfri och inte har betalningsanmärkningar. En studie av representationer på den privata hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Annika Bergstrand; [2017-06-07]
  Nyckelord :representation; intersektionalitet; diskurs; kapital; hyreslägenheter; annonser;

  Sammanfattning : This study focuses on the ads where individuals rent apartments on blocket.se/bostad. The aim is to examine the representations from an intersectional perspective. LÄS MER