Sökning: "Internationell adoption"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Internationell adoption.

 1. 1. Talproduktion och förståelighet hos internationellt adopterade 6-9-åriga barn med och utan unilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lindberg; Ellen Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Internationell adoption; läpp-käk-gomspalt; talproduktion; förståelighet; skolålder; International adoption; cleft lip and palate; speech production; intelligibility; school;

  Sammanfattning : The present study examined speech production and intelligibility in 56 internationally adopted 6–9 year old children with and without cleft lip and palate (CLP). It also examined the correlation between speech production and intelligibility. LÄS MER

 2. 2. Den historiska utvecklingen av internationell adoption på Sri Lanka - I linje med barnets bästa?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Sandström; [2021]
  Nyckelord :internationell adoption; barnhandel; principen om barnets bästa; Sri Lanka; Barnkonventionen; Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationell adoption; Law and Political Science; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer upp på institutioner i landet. LÄS MER

 3. 3. ... det var aldrig så att de antog att det var min mamma. : internationellt adopterades erfarenheter kring utanförskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Renlund; Jenny Lindgren Andersson; [2020]
  Nyckelord :Internationell adoption; adoption; utanförskap; stöd; mellanförskap; stigma; stämplingsteorin; symbolisk interaktionism; spegeljaget; kulturell identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera en grupp adopterades egna erfarenheter av utanförskap samt att studera deras erfarenhet av stöd i detta utanförskap. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer från sex personer som är internationellt adopterade från Colombia som alla vuxit upp i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Internationell adoption : En studie kring Sverige, adoption och argumentet ”internationell adoption för barnets bästa".

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Palmgren; [2020]
  Nyckelord :Adoptionspolitik; Barnets bästa; Maktordning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine factors to why international adoption is seen positive in the Swedish society, which contributes to why international adoption is argued as something good from a child perspective. The study aims to highlight arguments that contradicts the picture of adoption as only positive through criticizing and problematizing international adoption as practice. LÄS MER

 5. 5. The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child : Examined through a legal assessment of Ghana’s implementation of Article 35 concerning Child Trafficking.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Tomsson; [2020]
  Nyckelord :Convention on the Rights of the Child; CRC; Effectiveness; Implementation; Factors; International Law; Human Rights; Field studies; Africa; Barnkonventionen; Effektivitet; Implementering; Faktorer; Internationell rätt; Mänskliga rättigheter; Fältstudier; Afrika;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine to what extent the Convention on the Rights of the Child may be regarded as an effective instrument for a state’s aim to abolish child trafficking. An underlying aim is to examine what factors make a convention effective in general. LÄS MER