Sökning: "Jenny Rosengren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Rosengren.

 1. 1. Specialpedagogen, en brobyggare? En kvalitativ studie om hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kerstin Rosengren; Jenny Vincent-Vivian; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Förskola; Förskoleklass; Specialpedagog; Övergångsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass genom att ta del av skolledares och pedagogers uppfattningar om specialpedagogens roll samt undersöka hur deras uppfattningar förhåller sig till styrdokument och specialpedagogens examensordning. Studien utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation på en flerspråkig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; språk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barn med svenska som andraspråk och hur de kommunicerar med varandra och vuxna på förskolan. Syftet är att undersöka hur barn kommunicerar när de har flera olika språk att välja mellan, och hur pedagogerna arbetar med detta. LÄS MER

 3. 3. Competencia socio-pragmática y la motivación en estudiantes de español como lengua extranjera

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Jenny Rosengren; [2011]
  Nyckelord :motivación intrínseca; motivación extrínseca; competencia socio-pragmática; diferencias individuales; actos de habla;

  Sammanfattning : La presente monografía tiene como objetivo estudiar el factor motivacional en cuanto a la adquisición de una lengua extranjera, en este caso el español. Queremos comprobar si la variación en el nivel de la competencia socio-pragmática de los estudiantes suecos que estudian el español como lengua extranjera puede depender del tipo de motivación que tengan para estudiar. LÄS MER

 4. 4. Läraren har alltid sista ordet. Om elevers uppfattningar av hur deras inflytande i skolan kan ta sig uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Rosengren; [2006]
  Nyckelord :Elevinflytande; Demokrati; Elevperspektiv; Gymnasiet; Intervju;

  Sammanfattning : "Läraren har alltid sista ordet. Om elevers uppfattningar av hur deras inflytande i skolan kan ta sig uttryck." är ett examensarbete på 10 poäng på lärarhögskolan i Malmö av Jenny Rosengren. LÄS MER