Sökning: "Joel Strömberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Joel Strömberg.

 1. 1. "Domarrekryteringen är obefintlig. Man får söka upp själv om man vill börja" : Hur rekryteras Svenska ishockeydomare samt hur utvecklas och utbildas dem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Karl Gustavsson; Johan Strömberg-Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Rekrytering; Ishockey; Domare; Svenska Ishockeyförbundet; Domaransvarig; Utbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver rekryteringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Det framkom i sökning av tidigare forskning att det är ett outforskat ämne. LÄS MER

 2. 2. Vilka variabler påverkar kapitalstrukturer i fastighetsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Joel Bäck; Anton Strömberg Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Choice of Image Aesthetic in Social Media and its Impact on Consumers - should brands use snapshot images, studio images or a mix between them?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Joel Strömberg; William Julian Robert Vångell; [2018]
  Nyckelord :Social media advertising; Instagram; men s fashion; snapshots; aesthetics;

  Sammanfattning : Social Network Sites (SNS) has emerged as the premier communication-tool for consumers, but also as an important channel for finding product and brand information. In SNS, user-generated content is the norm and bloggers and so called "influencers" (influential SNS-users) have played an important part in developing the networks to commercial platforms. LÄS MER