Sökning: "Jon Lund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jon Lund.

 1. 1. Externhandelns förutsättningar och effekter : med exempel från Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jon Nilsson; [2017]
  Nyckelord :externhandel; cityhandel; miljöpåverkan; varuhus; samhällsplanering; effekter;

  Sammanfattning : Den fysiska handeln har sedan bilens framväxt under 1900-talet genomgått en strukturomvandling. Handel som tidigare varit knuten till städer och tätorter har på grund av människors ökade mobilitet kunnat flytta till stadens utkant där marken är billigare och parkeringsmöjligheterna obegränsade. LÄS MER

 2. 2. Influence of Ion-Ion Interactions on Single Qubit State Transfer Fidelities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Sofia Borgå; [2015]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Experimental single qubit gate fidelities in the rare-earth quantum computing (REQC) scheme was found to be lower than predicted by simulation of the optical Bloch equations for the system. The cause was believed to be excitation-induced frequency shifts (EFS), so this BSc thesis investigates a model for EFS in Eu:YSO where stochastic frequency shifts are imposed on the ions. LÄS MER

 3. 3. Size, temporal and spatial dynamics of a natterjack toad (Bufo calamita) population in Scania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Kirsten Persson; [2012]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The breeding season of the natterjack toad (Bufo calamita Laurenti 1768), a „prolonged breeder“, lasts up to three months in southern Sweden. However, not all reproducing individuals are present at the breeding sites during the full time span. LÄS MER

 4. 4. Metodutveckling för sårbarhetsbedömning vid översvämningar orsakade av intensiv nederbörd - En tillämpning på Lunds Stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Petra Berggren; Jon Christiansson; [2011]
  Nyckelord :Urban floods; Climate change; Risk; Vulnerability assessment; Model; development; Licensed activities.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The changing climate may contribute to more urban flooding in the future. This report intends to develop a model to identify areas in cities where the risk of flooding is high. Furthermore the report shows a way how the human vulnerability can be analyzed in these areas. LÄS MER

 5. 5. IT, har användarna fått kunskap att använda den? - En studie om IT-användning och IT-utbildning i småföretag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jon Nordgren; Jacob Lawesson; [2007]
  Nyckelord :småföretag; IT-utbildning; småföretagsutbildning; användarutbildning; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar IT-utbildning inom tillverkningsindustrins småföretag. Vi undersöker hur mycket användarna i dessa småföretag använder datorsystemen och i vilken utsträckning de har fått någon IT-utbildning, användarnas uppfattning av den egna IT-kompetensen. LÄS MER