Sökning: "Josefine Lundvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefine Lundvall.

 1. 1. Comparison of stable environment in prior approved and non-prior approved horse stables

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefine Lundvall; [2013]
  Nyckelord :stable environment; stable climate; air quality; horse welfare; prior approval; förprövning; respratory disease; häst; horse;

  Sammanfattning : To establish good horse welfare there are several factors that need to be considered. One important factor is the environment in which the horses are kept. In Sweden horses are stabled during long periods of time in the cold season and consequently the stable environment is even more important. LÄS MER

 2. 2. Grupphållning av och dess påverkan på den domesticerade katten (Felis silvestris catus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefine Lundvall; [2011]
  Nyckelord :katt; afrikansk vildkatt; grupphållning; domesticering; stress; dominans; social struktur; kommunikation; välfärd;

  Sammanfattning : Katten är ett mycket populärt sällskapsdjur som blir allt vanligare, framför allt i västvärlden. Trots att kattdjur är solitära djur tenderar människan att hysa dem i grupp. Domesticeringen har gjort att katten har minskat i storlek, utvecklat en mångfald i pälstyper, längd och färger samt blivit mer tolerant för grupphållning. LÄS MER

 3. 3. Human-animal interactions in dairy production

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Josefine Lundvall; Maria Saras-Johansson; [2011]
  Nyckelord :human-animal interaction; dairy cows; lactation; stress; milk yield; fear;

  Sammanfattning : It has been clearly shown that welfare and productivity of animals is affected by the human-animal interaction. Despite the fact that the human-animal interaction is decreasing in a modern dairy production there will always be an interaction between humans and cattle. LÄS MER